Pajun palvelumuotoiluvalmennukset:
tavoitteista toteutukseen

Palveluita ja toimintamalleja voi muotoilla tai taivutella kuin pajua. Palvelumuotoilu, tai asiakaslähtöinen kehittäminen, on tapa ajatella. Palveluiden muotoilu ei ole aina helppoa, mutta täysin mahdollista, ja usein myös aika hauskaa! Prosessin aikana voi päästä aidosti uusien oivallusten äärelle, ja parhaat tulokset tuo maltillinen ja sitkeä taivuttelu.

Palvelumuotoiluvalmennus on tapa tuoda palvelumuotoiluosaamista tiimiin ja saada palveluiden muotoilu hyvään vauhtiin. Räätälöin valmennuksia asiakasorganisaation ajankohtaiseen tilanteeseen, yhdistäen palvelumuotoilun työkaluihin liiketoimintamittareita ja vaikuttavuuselementtejä.

Tarvitsetko fasilitoitua tukea uudenlaisten ratkaisujen tuottamiseen? Tai onko niin, että törmäätte kerta toisensa jälkeen samoihin haasteisiin, ja lähestymistavan päivitys voisi olla paikallaan? Tuntuuko asiakkaiden ja toiminnan vaikuttavuuden välille kasvaneen kuilu, jonka ylittäminen on kaikista yrityksistä huolimatta haastavaa?

Pääsemme organisaatiosi tarpeen kartoituksessa hyvin alkuun tutustumalla kolmeen eri valmennuskokonaisuuteen. Pajun valmennuksiin sisältyy osallistujien tarpeita kartoittava ennakkokysely, osallistava valmennus, löydösten dokumentointi, ja etenemistä tukeva jälkisparraus. 

Oivalla

Miksi palveluita pitäisi muotoilla asiakaslähtöisesti? Mitä hyötyjä palvelumuotoilulla voi saavuttaa?

Sitouta

Miten palvelumuotoilua voi hyödyntää omassa organisaatiossa? Millaisten työkalujen ja prosessin avulla päästään liikkeelle?

Toteuta

Sanoista tekoihin: 3 työpajan kokonaisuus, jossa viedään palvelumuotoiluprosessia ohjatusti eteenpäin.

Hinta alkaen 800 eur (alv 0%)

Hinta alkaen 1200 eur (alv 0%)

Hinta alkaen 3000 eur (alv 0%)

Oivalla

Miksi palveluita pitäisi muotoilla asiakaslähtöisesti? Mitä hyötyjä palvelumuotoilulla voi saavuttaa?

Hinta alkaen 800 eur (alv 0%)

Sitouta

Miten palvelumuotoilua voi hyödyntää omassa organisaatiossa? Millaisten työkalujen ja prosessin avulla päästään liikkeelle?

Hinta alkaen 1200 eur (alv 0%)

Toteuta

Sanoista tekoihin: 3 työpajan kokonaisuus, jossa viedään palvelumuotoiluprosessia ohjatusti eteenpäin.

Hinta alkaen 3000 eur (alv 0%)

1) Oivalla 3 h: Puolen päivän valmennus, jonka tavoitteena on saada ymmärrys palvelumuotoilusta. Harjoitellaan yhden palvelumuotoilutyökalun käyttöä.

2) Sitouta 5 h: Päivän valmennus, joka kytketään organisaatiolle ajankohtaiseen aiheeseen. Luento-osuuksien ohessa on ajatuksia herätteleviä ja oppimista syventäviä, ryhmää osallistavia harjoituksia. Tilaajan kanssa sovitaan etukäteen painotettava lähestymistapa: esimerkiksi palvelumuotoilu prosessina, asiakaslähtöisyydestä yhteiskehittämiseen tai palvelupolku karttana ja asiakaslupaus navigaattorina. Työpajassa harjoitellaan palvelumuotoilutyökalujen käyttämistä, esimerkiksi Kuka-kortit ja asiakaspersoonan luominen.

3) Toteuta 3 x 5 h: Kolmen päivän palvelumuotoiluvalmennuskokonaisuus, jonka tavoitteena on saavuttaa ymmärrys palvelumuotoilusta ja asiakaslähtöisen kehittämisen merkityksestä, oppia hahmottamaan ja rajaamaan palvelumuotoiluprosessi sekä hyödyntämään yhteiskehittämistä organisaation sisällä ja asiakasrajapinnassa. Kokonaisuuteen sisältyy välitehtäviä, jotka tukevat palvelumuotoilun hyödyntämistä oman organisaation palveluiden kehittämisessä. Valmennuspäiviin on mahdollista osallistaa asiakkaita.

Palvelumuotoiluvalmennukseen voi osallistua 5-15 henkilöä.

Vaihtoehtoisesti voit tilata johdatuksena palvelumuotoiluun myös 1,5 h verkkovalmennuksen.

Me Pajussa autamme onnistumaan. Kuinka sen teemme? Hyödynnämme paljon konkreettisia esimerkkejä ja käytännöllisiä työkaluja. Pyrimme vahvistamaan kokemalla oppimista aidon haasteen äärellä, ja autamme palastelemaan suurelta tuntuvan prosessin pureskeltavan kokoisiin paloihin.

Valmennuksen sisältö räätälöidään aina tilaajan tarpeisiin. Prosessiin sisällytetään tarpeen mukaan palvelumuotoilututkimusta ja fasilitointia.

Laajemmissa valmennuskokonaisuuksissa toinen tai kolmas valmennuspäivä hyödynnetään fasilitoituun yhteiskehittämiseen. Osallistujat työstävät ohjatusti ratkaisuja tai materiaalia organisaation tarpeeseen. Ulkopuolinen fasilitointi, joka muuttaa totuttua ryhmädynamiikkaa, on oiva tapa tuottaa uudenlaisia ratkaisuja.

Valmennusten lisäksi tarjoamme apuamme palvelumuotoilun tueksi. Palvelumuotoilututkimus pitää sisällään esimerkiksi henkilöstön ja asiakkaiden haastatteluja, kilpailevien toimijoiden benchmarkkausta tai asiakas- ja palvelupolkumallinnusta. Ennen valmennusta tehty tutkimus syventää ymmärrystä ja auttaa viemään kehittämistyötä suurilla harppauksilla eteenpäin.

”Siis tämä on avannut aivan uudenlaisen ajattelutavan kehittämiseen!”
Ota yhteyttä tai varaa aika, niin jutellaan lisää.

Innostuin palvelumuotoilusta johtaessani asiakaslähtöisten palvelupolkujen yhteiskehittämistä moniammatillisella sote-kentällä. Kokemukseni mukaan palvelumuotoilu on paras tapa sekä kohdentaa henkilöstön resursointia että sitouttaa asiakas muutosprosessiin – ja löytää ratkaisuja moninaisiin haasteisiin.

Olen mieluusti organisaatiosi apuna katsomaan laatikon ulkopuolelle. Valmennussisältöä konkretisoi työkalut ja työpohjat etenemisen avuksi.

Silja Huttunen
silja.huttunen@pajuconsulting.fi
puh. 0440-362836

Silja Huttunen

VALMENTAJA, PALVELUMUOTOILIJA

Asiakkaidemme kokemuksia

Kokemuksia: Savonia Bioerko

Bioerko-hanke hyödynsi Pajun fasilitointia vahvistamaan hankkeen monialaista, tavoitteellista kokeilukulttuuria. Projektiin sisältyi tiedonkeruun lisäksi kaksi yhteiskehittämistyöpajaa.

Lue lisää

Lisää aiheesta blogissa

Voisiko tiimi olla enemmän kuin osiensa summa?

Yhteiskehittäminen tarjoaa ratkaisun erilaisten näkökulmien sekä osaamisen yhdistämiseen ja uuden innovointiin. Yhteiskehittämistä voidaan tehdä organisaation sisällä, verkostoissa ja asiakkaiden kanssa. Ulkopuolinen fasilitoija voi saada oman tiimin piilevän potentiaalin esiin ja sujuvoittaa yhteistyötä ulkopuolisten osallistujien kanssa.

Lue lisää

Hyödynnä Kajaanin ja Sotkamon yrityssetelit

Kajaani sekä Sotkamo ovat molemmat ottaneet tänä vuonna käyttöönsä yrityspalvelusetelit, joilla ne tukevat oman kuntansa pk-yrityksiä.   Kajaanin kaupunki tukee yrityspalveluseteleillä kajaanilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Sotkamon kunnan Etenijä-yrityspalvelusetelillä tuetaan sotkamolaisten yritysten asiantuntijapalveluiden ja kehittämistoimenpiteiden käyttöä. Tavoitteena on aktivoida yrityksiä toimintansa kehittämiseen sekä toiminnan kasvattamiseen.   Paju on yksi Kajaanin ja Sotkamon yrityssetelien palveluntuottajista. Paju…

Lue lisää