Pajun palvelumuotoiluvalmennukset:
tavoitteista toteutukseen

Palvelumuotoiluvalmennus on oiva tapa omaksua uusi lähestymistapa, motivoida tiimiä ja saada palveluiden muotoilun vauhtiin. Räätälöin valmennussisällön ja työkalut suoraan organisaation tarpeeseen.

Palveluita ja toimintamalleja voi muotoilla tai taivutella kuin pajua. Palvelumuotoilu, tai asiakaslähtöinen kehittäminen, on tapa ajatella. Palveluiden muotoilu ei ole aina helppoa, mutta täysin mahdollista, ja usein myös aika hauskaa!

Tarvitsetko tukea uudenlaisten ratkaisujen tuottamiseen? Tai onko niin, että törmäätte kerta toisensa jälkeen samoihin haasteisiin, ja lähestymistavan päivitys voisi olla paikallaan?

Oivalla 3 h

Miksi palveluita pitäisi muotoilla asiakaslähtöisesti? Mitä hyötyjä palvelumuotoilulla voi saavuttaa?

Mitä tarkoittaa yhteiskehittäminen?

Puolen päivän valmennuksessa saatte käsityksen siitä, mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voi hyödyntää.

Sitouta 5 h

Mitä hyötyä palvelumuotoilusta? Millaisten työkalujen ja prosessien avulla päästään liikkeelle?

Teorian ohessa on osallistavia harjoituksia. Lisäksi harjoitellaan palvelumuotoilutyökalujen, kuten Kuka-korttien ja asiakaspersoonan, käyttöä.

Toteuta

Kuinka toteuttaa palvelumuotoiluprojekti alusta loppuun?

Kolmen valmennuspäivän kokonaisuus, jossa viedään palvelumuotoiluprosessia ohjatusti eteenpäin. Päiviin on mahdollista osallistaa asiakkaita sekä sisällyttää aktivoivia välitehtäviä.

Hinta alkaen 800 eur (alv 0%)

Hinta alkaen 1200 eur (alv 0%)

Hinta alkaen 3000 eur (alv 0%)

Oivalla 3 h

Miksi palveluita pitäisi muotoilla asiakaslähtöisesti? Mitä hyötyjä palvelumuotoilulla voi saavuttaa?

Mitä tarkoittaa yhteiskehittäminen?

Puolen päivän valmennuksessa saatte käsityksen siitä, mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voi hyödyntää.

Hinta alkaen 800 eur (alv 0%)

Sitouta 5 h

Mitä hyötyä palvelumuotoilusta? Millaisten työkalujen ja prosessien avulla päästään liikkeelle?

Teorian ohessa on osallistavia harjoituksia. Lisäksi harjoitellaan palvelumuotoilutyökalujen, kuten Kuka-korttien ja asiakaspersoonan, käyttöä.

Hinta alkaen 1200 eur (alv 0%)

Toteuta

Kuinka toteuttaa palvelumuotoiluprojekti alusta loppuun?

Kolmen valmennuspäivän kokonaisuus, jossa viedään palvelumuotoiluprosessia ohjatusti eteenpäin. Päiviin on mahdollista osallistaa asiakkaita sekä sisällyttää aktivoivia välitehtäviä.

Hinta alkaen 3000 eur (alv 0%)

Pajun palvelumuotoiluvalmennuksiin sisältyy ennakkokysely, löydösten dokumentointi, ja etenemistä tukeva jälkisparraus. Valmennukseen voi osallistua 5-15 henkilöä.

Vaihtoehtoisesti voit tilata johdatuksena palvelumuotoiluun myös 1,5 h verkkovalmennuksen.

Me Pajussa autamme onnistumaan. Valmennussisältöä konkretisoivat työkalut ja työpohjat etenemisen apuna. Autamme sanoittamaan suurelta tuntuvan haasteen inhimillisiin mittasuhteisiin ja rajaamaan prosessin pureskeltavan kokoisiin paloihin.

Prosessiin sisällytetään tarpeen mukaan palvelumuotoilututkimusta ja yhteiskehittämisen fasilitointia. Ennen valmennusta tehty asiakastutkimus syventää ymmärrystä ja auttaa viemään kehittämistyötä suurilla harppauksilla eteenpäin.

Innostuin palvelumuotoilusta johtaessani asiakaslähtöisten palvelupolkujen yhteiskehittämistä moniammatillisella sote-kentällä. Palvelumuotoilu on mainio tapa sekä kohdentaa henkilöstön resursointia että sitouttaa asiakas muutosprosessiin. Valmentajana minulle on tärkeää se, että asiakas saa oivaltaa uudenlaisia ratkaisuja moninaisiin haasteisiin, ja saa tarvittavat työkalut muutoksen läpiviemiseen. Ota yhteyttä niin jutellaan vaihtoehdoista tarkemmin!

Silja Huttunen
silja.huttunen@pajuconsulting.fi

Silja Huttunen

VALMENTAJA, PALVELUMUOTOILIJA

Asiakkaidemme kokemuksia

Kokemuksia: Kuohulab

Kuohulab tilasi Pajulta räätälöidyn palvelumuotoilun valmennuskokonaisuuden, jossa tuettiin hankkeen asiakasymmärryksen ja kokeilujen mallintamista myöhemmin hyödynnettävään muotoon.

Lue lisää

Lisää aiheesta blogissa

Voisiko tiimi olla enemmän kuin osiensa summa?

Yhteiskehittäminen tarjoaa ratkaisun erilaisten näkökulmien sekä osaamisen yhdistämiseen ja uuden innovointiin. Yhteiskehittämistä voidaan tehdä organisaation sisällä, verkostoissa ja asiakkaiden kanssa. Ulkopuolinen fasilitoija voi saada oman tiimin piilevän potentiaalin esiin ja sujuvoittaa yhteistyötä ulkopuolisten osallistujien kanssa.

Lue lisää