Ponsse

Kokemuksia: Ponssen strategiatyön fasilitointi

Ponsse tarvitsi fasilitointiapua toimitusketjun digivision selkiyttämiseen. Paju toteutti digivisiotyöskentelyn neljän workshopin sarjana teemoilla Reality, Objectives, Solutions ja Action.

Ponsse

Kokemuksia: Ponsse

Paju on tukenut Ponssea digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyvässä työssä. Pajun asiantuntemusta on hyödynnetty myös IT-projektien suunnittelussa ja läpiviennissä.

Kokemuksia: Rautavaaran kunta

Vaaralla palaa –hankkeen järjestämässä palvelumuotoilutyöpajassa ideoitiin erilaisia ratkaisuja hyödyntää paremmin Rautavaaran kunnan uimarantaa, eli Saarelan rantaa ja venevalkamaa.

Kokemuksia: Nomai

Nomai halusi kehittää Pajun kanssa tuotteidensa markkinointia ja ostopolkua. Paju keräsi lisäksi asiakasymmärrystä mobiilietnografia-menetelmällä.

Kokemuksia: KPA Unicon

KPA Unicon tarvitsi tukea digitaalisten tekoälypohjaisten tuotteiden markkinakartoitukseen, jossa lisättiin tietoisuutta tekoälypohjaisten sovellusten käytöstä.

Kokemuksia: Savonia – Food Robo

Pajun Mariia fasilitoi ja ”juonsi” Sairaaloiden ja hoivapalvelujen ruokahuollon automaatio- ja robotiikkaratkaisut -etätapahtuman.

Kokemuksia: Kalpa Hockey

Kalpan, Pajun ja Call to Actionin yhteisessä projektissa kehitettiin ravintola Pelimiehen markkinointia.

Kokemuksia: Fambition

Paju tuki Fambitionin kehittämistyötä keräämällä asiakasymmärrystä sekä vetämällä uuden palvelun konseptisuunnittelua.

Kokemuksia: Inbody

Konsultointiprojektin aikana ideoitiin uutta palvelumallia Inbody-kehonkoostumusmittareille sekä pohdittiin yhteisesti myyntiprosessien kehittämiskohteita.

Kokemuksia: Satu Nisu Design

Kartoitimme projektissa Satu Nisun asiakaspolkuja sekä vahvistimme digitaalista markkinointia, jotta se tukisi jatkossa paremmin uusasiakashankintaa.

Kokemuksia: RS-Lattiat

Konsultointiprojektissa luotiin strategia RS-Lattioiden digitaaliselle markkinoinnille. Konsultointipäivät toteutettiin yhdessä markkinointitoimisto Call to Actionin kanssa.

Kokemuksia: Savonia Luova Veto!

Paju toteutti vuosina 2019-2020 Savonian Luova Veto! -hankkeen kanssa valmennuskokonaisuuksia palvelumuotoilun hyödyntämisestä ja arvopohjaisesta palvelumallinnuksesta.

Kokemuksia: SnellmanEDU

Paju toteutti SnellmanEDUn Learn@work oppimisagenteille suunnattuja työpajakoulutuksia aiheesta Tiimiläiset ympärilläni.

Kokemuksia: Savonia Bioerko

Bioerko-hanke hyödynsi Pajun fasilitointia vahvistamaan hankkeen monialaista, tavoitteellista kokeilukulttuuria. Projektiin sisältyi tiedonkeruun lisäksi kaksi yhteiskehittämistyöpajaa.