Eloa Iisalmeen!

Kokemuksia: Eloa Iisalmeen!

Eloa Iisalmeen! on Iisalmen kaupungin ja Iiden ry:n yhteishanke, jonka tarkoituksena on tukea Iisalmen keskusta-alueen koronapandemiasta kärsineitä yrittäjiä. Eloa Iisalmeen! tarjoaa yrittäjille yrityskohtaista konsultointia sekä erilaisia työpajoja, jotka auttavat yrittäjää kehittämään yritystoimintaansa ja rakentamaan uudenlaisia toimintamalleja ja palveluita pystyäkseen paremmin vastaamaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Kaupungin elinvoimaisuudelle elävä ja vireä keskusta toimivine yrityksineen on ensiarvoisen tärkeä.

Paju ja Hyvää Työtä-Akatemia ovat toimineet hankkeessa liiketoiminnan kehittämisen kumppaneina. Lisäksi he ovat pitäneet yhdessä ja erikseen koulutuksia mm. voimavaralähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä, tulevaisuuden ennakoinnista, palvelumuotoilusta, hinnoittelusta sekä työhyvinvoinnista. Koulutuksiin osallistuneet yrittäjät saivat palautteen mukaan uutta tietoa, intoa ja puhtia yrittämiseen.

Koulutusten lisäksi Jenni ja Hanna ovat sparranneet yrittäjiä 1,5 tunnin yrityskohtaisissa sparrauksissa, joissa on keskitytty mm. yrittäjien työhyvinvointiin sekä toiminnan kehittämiseen. Sparrauksissa yrittäjät ovat saaneet konkreettista tukea kestävään liiketoiminnan kehittämiseen, ajanhallintaan ja yrittäjän jaksamiseen.

”Yhteistyö Paju Cosultingin ja Hyvää Työtä-Akatemian kanssa on toiminut hyvin ja joustavasti. Heidän apunsa on ollut hyvin hankkeen kohderyhmälle, eli pienyrittäjille sopivaa. Koulutukset ja sparraukset ovat olleet käytännönläheisiä ja innostavia. Yrittäjät ovat saaneet koulutuksista ja sparrauksista ideoita ja innostusta liiketoimintansa kehittämiseen. He ovat kokeneet, että ajatusten jäsentelystä ulkopuoliselle taholle on ollut hyötyä myös heille itselleen. Voin lämpimästi suositella Hannaa ja Jenniä.

Katariina Moilanen, hankkeen projektipäällikkö