Savonia AMK

Kokemuksia: Savonia Health Lab

Savonia-ammattikorkeakoulun Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristön, Kuopio Health Labin hankkeessa kehitetään terveysteknologia-alan toimijoille tuotekehitys- ja testausympäristö, jossa pystytään tukemaan yritysasiakkaiden tuotekehitysprosessia sen eri vaiheissa. Hankkeen henkilöstölle tilattiin Pajulta palvelumuotoiluvalmennuskokonaisuus, jonka tavoitteina oli ymmärtää palvelumuotoilun pääperiaatteet voidakseen soveltaa oppimaansa käytännön yritysasiakasohjauksessa.

“Pajun palvelumuotoilukoulutus lisäsi aidosti käsitystä siitä, miten asiakasymmärrys tulee huomioida mm. palveluiden kehittämisessä.”

Petteri Jääskeläinen, projektipäällikkö

Paju piti henkilöstölle kolme valmennuspäivää, joissa käsiteltiin asiakaslähtöistä kehittämistä ja palvelupolkuajattelua. Valmennuksessa harjoiteltiin palvelumuotoilun työkalujen – asiakaspersoonan, asiakaslupauksen ja vuorovaikutustasoihin avatun palvelupolun – muotoilua ja mallinnusta kokemuksellisen oppimisen ja yhteiskehittämisen muodossa.

Osallistujat antoivat palautetta valmennuspäivistä mm.

  • ”Erinomainen startti, molemminpuolista tutustumista ja luottamuksen rakentamista. Korttipakat mahtava tapa oppia.”
  • ”Tosi paljon hyvää ja konkreettista asiaa, jota voi suoraan hyödyntää työssä. Emootioiden hyödyntämistä palvelupolussa ei olla ennen tehty.”
  • ”Rakenne koulutuspäivässä selkeä ja looginen. Keskustelut hyviä. Inspiroiva päivä.”