Loading...

Palvelut

Home / Palvelut

Osaava - joustava - luotettava

Konsultointi

Loistava asiakaskokemus syntyy asiakkaan tarpeisiin pohjautuvasta palvelusta sekä sitä tukevasta ohjelmistosta, viestinnästä sekä asiakaspalvelusta. Paju Consulting on tukenasi suunnittelemassa ja määrittelemässä palvelua sekä siihen liittyvää ohjelmistoa.

Tuemme hankintavaiheessa sekä käyttöönottoprojektin läpiviennissä. Lisäksi osaamistamme voi hyödyntää muutosjohtamisessa. Syvällinen kokemus ITIL-palvelutuotannosta tukee laadukkaan asiakaspalveluprosessin luomisessa tai sparraamisessa.

Lue kuinka kannattavuutta ja tehokkuutta voi parantaa: case Pengon.

Valmennukset

Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa, sen mukana on myös muutettava sisäistä kulttuuria ja toimintatapaa. Muutosta tuetaan antamalla avainhenkilöille valmennusta ja sparrausta. Paju Consulting valmentaa mm. seuraavista aiheista: markkinointi ja viestintä sosiaalisessa mediassa, tehokas ja saumaton viestintä ja yhteistyö modernien työkalujen avulla, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu sekä projektinhallinta.

Pajun koulutukset ovat osallistavia ja keskustelevia – toimintatapojen kehittämiselle ja ideoinnille varataan aikaa, jotta valmennusten hyöty saadaan vietyä mahdollisimman nopeasti arjen tueksi.

Oletko viemässä läpi digitalisaatiohanketta? Lue projektipäällikön sparrauksesta ja ohjausryhmävalmennuksesta.

Yritysten kehittämispalvelut

ELY-keskuksen tarjoamat yritysten kehittämispalvelut ovat pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Konsultointipäivät ovat yrityksille tehokas ja edullinen tapa kehittää omaa toimintaa: konsultointipäivän hinta on vain 300 eur.

Konsultointipäivien avulla voit mm. muotoilla houkuttelevia palveluita, kirkastaa asiakaskohderyhmiä ja markkinointistrategiaa, tehostaa markkinointia sekä tehostaa yrityksen asiakkuudenhallinnan prosesseja.

Projektipäällikköpalvelut

Moni on ulkoistanut taloushallinnon palvelut – miksi et hyödyntäisi samalla tavalla projektipäällikön palveluita? Projektipäälliköllä on suuri merkitys projektin onnistumisessa. Kokenut projektipäällikkö johtaa tehokkaasti muutoshallintaa, tukee johtoryhmätyöskentelyä, riskien hallintaa sekä varmistaa, että sopimuksessa sovitut asiat toteutuvat.

Lisäksi projektipäällikkö tukee mm. määrittelyjen tuottamisessa sekä muiden tilaajan vastuiden hoitamisessa. Yhdessä sovittava dokumentaatiotapa tukee tiedon siirtymistä ja jäämistä tilaajalle.

Onnistu HR-ratkaisun valinnassa
Merja Roponen | 17, syyskuu

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstöön liittyvää tietoa käsitellään ja henkilöstöön liittyviä prosesseja hoidetaan HR-ratkaisujen eli järjestelmien avulla.

LUE LISÄÄ
Tiedätkö mitä tunteita hinnoittelu herättää ostajassa?
Merja Roponen | 07, kesäkuu

Hinnoittelu on yksi tehokkaimmista ja suoraviivaisimmista tavoista parantaa kannattavuutta. Silti monet yritykset tekevät hinnankorotuksia harvoin. Lisäksi uusien palveluiden

LUE LISÄÄ
ELY kehittämispalvelut
ELYn kehittämispalvelut yrityksen kasvun tukena
Jenni Rissanen | 27, maaliskuu

ELY-keskus tarjoaa PK-yrityksille tukea toiminnan kehittämiseen, kun yritys haluaa muuttaa toimintaansa ja kasvaa. Palveluiden tavoitteena on kasvu, uudistuminen

LUE LISÄÄ

Yhteistyökumppanimme