Loading...

Palvelut

Home / Palvelut

Osaava - joustava - luotettava

Projektipäällikköpalvelut

Moni on ulkoistanut taloushallinnon palvelut – miksi et hyödyntäisi samalla tavalla projektipäällikön palveluita? Projektipäälliköllä on suuri merkitys projektin onnistumisessa. Kokenut projektipäällikkö johtaa tehokkaasti muutoshallintaa, tukee johtoryhmätyöskentelyä, riskien hallintaa sekä varmistaa, että sopimuksessa sovitut asiat toteutuvat.

Lisäksi projektipäällikkö tukee mm. määrittelyjen tuottamisessa sekä muiden tilaajan vastuiden hoitamisessa. Yhdessä sovittava dokumentaatiotapa tukee tiedon siirtymistä ja jäämistä tilaajalle.

Konsultointi

Loistava asiakaskokemus syntyy asiakkaan tarpeisiin pohjautuvasta palvelusta sekä sitä tukevasta ohjelmistosta, viestinnästä sekä asiakaspalvelusta. Paju Consulting on tukenasi suunnittelemassa ja määrittelemässä palvelua sekä siihen liittyvää ohjelmistoa.

Tuemme hankintavaiheessa sekä käyttöönottoprojektin läpiviennissä. Lisäksi osaamistamme voi hyödyntää muutosjohtamisessa. Syvällinen kokemus ITIL-palvelutuotannosta tukee laadukkaan asiakaspalveluprosessin luomisessa tai sparraamisessa.

Koulutus

Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa, sen mukana on myös muutettava sisäistä kulttuuria ja toimintatapaa. Muutosta tuetaan antamalla avainhenkilöille koulutusta ja sparrausta. Paju Consulting kouluttaa mm. seuraavista aiheista: markkinointi ja viestintä sosiaalisessa mediassa, tehokas ja saumaton viestintä ja yhteistyö modernien työkalujen avulla, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu sekä projektinhallinta.

Pajun koulutukset ovat osallistavia ja keskustelevia – toimintatapojen kehittämiselle ja ideoinnille varataan aikaa, jotta koulutusten hyöty saadaan vietyä mahdollisimman nopeasti arjen tueksi.

Voiko Paju Consulting olla avuksi? Ota yhteyttä.