Paju Consulting kokemuksia TulkkausILONA

Kokemuksia: TulkkausIlona

TulkkausIlona Oy tarjoaa kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalveluja lähi- ja etätulkkauksena. Lisäksi yritys tarjoaa viittomaopetusta, kommunikaatio-ohjausta, OIVA-ohjausta sekä koulutusta ja asiantuntijaluentoja. Yritys toimii laajasti Suomessa.

Korona-aika toi suuria muutoksia tulkkauspalveluiden tuottamiseen. Business Finlandin tuen avulla TulkkausIlona kehitti yritykselle uudenlaisen palvelun, jonka avulla voidaan tuottaa kuvin tuettua selkokieltä. Kuvin tuettu selkokieli auttaa viestintää mm. lapsille, neurologisista sairauksista kärsiville tai henkilöille, joilla on haasteita luetun tekstin ymmärtämisessä. Palvelu sisältää kuvakirjaston, mitä laajennetaan tarpeiden mukaan. Kuvien lisäksi viestintään liitetään selkokielistä tekstiä. Yritys tarjoaa myös selkokieleen liittyviä konsultointi- ja koulutuspalveluita.

Paju auttoi TulkkausIlonaa palveluiden kaupallistamisessa sekä markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa.

”Meille Pajun ulkopuolisen avun saaminen saa katselemaan yritystä ja osaamistamme uudesta näkökulmasta. Yhdessä olemme Pajun kanssa miettineet mitä kaikkea voisimme järjestellä uudelleen, niin että uusia innovaatioita edistämässä olisi sopivat henkilöt ja heillä olisi aikaa keskittyä sen kehittämiseen. Pajulta olemme saaneet konkreettisia vinkkejä siitä, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon uuden palvelumme kaupallistamisessa ja vaihtoehtoja pohdittavaksi mihin suuntaan asioita voi lähteä viemään. Saimme konkreettista apua, joka auttoi meitä ottamaan askeleen eteenpäin meillekin täysin uudella alalla.

Tärkeimpänä asiana mielestäni on ollut se, että Pajulta olemme saaneet vahvistuksen tekemällemme työlle ja sen tärkeydelle. Selkoilmaisu on korostumassa entistä enemmän kiireisessä yhteiskunnassa ja kuvin tuetuille selkosivuillemme on varmasti käyttöä. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja Jenni on ollut kiinnostunut ja innostunut työstä kanssamme.”

Reeta Ahosilta, yrittäjä, TulkkausIlona

 

Paju Consulting ja TulkkausIlona

Projekti toteutettiin ELYn konsultointipalveluna.

Yritysten kehittämispalvelut (ELY)