Yritysten kehittämispalvelut: konsultointi

ELY-keskuksen kehittämispalvelut on suunnattu pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä sekä tarvitsevat tähän ulkopuolista apua. Konsultointipalvelut ovat mainio tapa hyödyntää asiantuntijaosaamista kustannustehokkaasti. Kehittämispalveluiden kaikkiin asiantuntijoihin voi tutustua tarkemmin asiantuntijahaussa.

Konsultointipalvelut on jaettu viiteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen, joista Pajun

 • Jenni Rissanen toimii palveluntuottajana Markkinointi ja asiakkuudet -konsultoinnissa sekä Innovaatioiden kaupallistaminen -konsultoinnissa
 • Merja Roponen toimii palveluntuottajana Digitalisaatio ja tuottavuus -konsultoinnissa

Asiakkaiden tyytyväisyys asteikolla 1-5 vuonna 2022 oli 4,91 (11 projektia).

Lähtökohtaisesti palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille. Innovaatioiden kaupallistaminen on suunnattu myös toimintansa vasta käynnistäneille yrityksille.

Konsultointipäiviä haetaan ELY-keskuksen sähköisessä järjestelmässä. Yhdellä ELY:n päätöksellä hyväksytään 2-7 konsultointipäivää kerrallaan. Konsultointipäiviä myönnetään 3 vuoden aikana enintään 15 päivää.

Yhden konsultointipäivän hinta asiakkaalle on 325 eur/pvä (alv 0%). Paju laskuttaa yrityksen osuuden suoraan asiakkaalta ja valtion tukeman osuuden ELY-keskukselta. Katso tarkempi ohje konsultointipäivien hakemiseen täältä.

Kerromme hakemusprosessista tarkemmin ja autamme hakemuksen tekemisessä. Hakemusprosessi on ketterä: päätös tulee yleensä 1-2 viikon kuluessa. Päätöksen jälkeen päästään töihin!

Konsultointi: Markkinointi ja asiakkuudet

Kohderyhmien ja markkinointistrategian kirkastaminen

 • Keitä ovat tärkeimmät asiakkaamme? Mikä on ydinviestimme heille?
 • Kuinka tavoitamme asiakkaamme? Missä kanavissa ja millä keinoin viestimme asiakkaillemme?

Markkinointitoimenpiteiden kustannustehokas toteutus

 • Millaisia tavoitteita markkinoinnille asetetaan? Miten tuloksia mitataan?
 • Millaisia kumppaneita markkinoinnin toteutukseen kannattaisi etsiä?

Asiakkuudenhallinnan prosessien tehostaminen

 • Kuinka vastuutamme ja järjestämme myynnin ja markkinoinnin tehtävät? Kuinka tehostamme niitä esimerkiksi CRM-järjestelmän käytön avulla?
 • Miten varmistamme, että markkinoinnin tavoitteet toteutuvat?

Palveluiden muotoilu

 • Millainen palvelupolku tekee palvelun ostamisesta ja käyttämisestä asiakkaalle helpon? Ovatko digitaaliset palvelupolut kunnossa?
 • Kuinka palvelun hyödyistä voidaan viestiä asiakkaille ja sidosryhmille?

Konsultointi: Innovaatioiden kaupallistaminen

Yritysjohdon perehdyttäminen palvelumuotoiluun

 • Miten yritys voi hyödyntää palvelumuotoilua uusien tai olemassa olevien palveluiden kehittämisessä?  
 • Millaisia vaiheita ja resursseja palvelumuotoiluprosessiin liittyy? Kuinka palvelumuotoilu voidaan ottaa osaksi yrityksen strategiaa ja kehittämistoimintaa?  

Palvelun tai tuotteen markkinakelpoisuuden kehittäminen

 • Millaiset ovat uuden tai kehitettävän tuotteen markkinat? Millainen kilpailutilanne markkinoilla on?  
 • Millaisia tarpeita asiakkailla on? Miten niitä voidaan selvittää ja tutkia? Kuinka niihin vastataan esimerkiksi markkinoinnin keinoin?  

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen

 • Millaisia liiketoimintamalleja digitaaliset palvelut mahdollistavat? Miten uusia tai olemassa olevia palveluita voidaan digitalisoida? 
 • Millaisia resursseja digitaalinen liiketoiminta vaatii? Kuinka tavoitteeseen päästään?  

Innovaatiopohjaisen liiketoimintamallin kehittäminen

 • Millaiset edellytykset yrityksellä on uudistaa liiketoimintaansa? Millaisia resursseja, verkostoja ja osaamista vaaditaan?  
 • Mitä kannattaa huomioida tuotteistamisen eri vaiheissa?  

Konsultointi: Digitalisaatio ja tuottavuus

Liiketoimintaprosessien nyky- ja tavoitetilan kartoitus

 • Miten liiketoimintojen tarpeita voi kartoittaa ja dokumentoida järjestelmällisesti?
 • Millaisia menetelmiä voi hyödyntää prosessien kuvaamiseen?

Digiprojektin tavoitteen kirkastaminen

 • Mitä tuloksia on tärkeintä saavuttaa? Miten tuloksia mitataan? Mistä luovutaan?
 • Keihin projekti vaikuttaa ja millä tavalla?
 • Millainen projektibudjetti on ja miten se jakaantuu eri käyttökohteisiin? Mitä keskeisiä riskejä tunnistetaan ja miten niitä voi ehkäistä?

Tietopyyntö: selvitys tietojärjestelmävaihtoehdoista

 • Kuinka selvitetään markkinoilla olevia tietojärjestelmävaihtoehtoja ns. tietopyynnön tekemällä? Mitä asioita tietopyyntöön tulee kuvata?
 • Millaista resurssia ja osaamista tietopyyntöprosessin läpivienti edellyttää? Miten tietopyyntövastauksia voi arvioida ja vertailla?

Tarjouspyyntö tietojärjestelmätoimittajille

 • Mitä vaiheita tarjouspyyntöprosessiin kuuluu? Millaista resurssia ja osaamista tarjouspyyntöprosessin läpivienti edellyttää?
 • Miten liiketoiminnan tarpeet kannattaa jäsentää tarjouspyyntöön? Millä kriteereillä tarjouspyyntöjä voi vertailla? Miten osallistaa henkilöstöä tarjouspyynnön laatimiseen? Entä saapuneiden tarjousten arviointiin?

Jenni Rissanen

Valmentaja, toimitusjohtaja
0400-910300

Merja Tuomainen

Ratkaisija, osakas
040-734 6015

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Jenniin tai Merjaan!

Alta pääset katsomaan webinaaritallenteen ELY-päivistä sekä tutustumaan asiakkaidemme kokemuksiin.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kokemuksia: Studio Eveliisa

Studio Eveliisan yrittäjä Eveliina Immonen halusi sparrata yrityksensä nykytilannetta, tavoitteita ja tulevaisuudensuunnitelmia ulkopuolisen tahon kanssa.

Lue lisää