Referenssi Savon Voiman Verkko

Kokemuksia: Savon Voima Verkko

Savon Voima Verkon tavoitteena oli luoda tulevaisuuden tietojärjestelmäinvestointeja ohjaava tiekartta. Ensimmäisessä vaiheessa haluttiin selvittää käytössä olevan tietojärjestelmäkokonaisuuden nykytila, minkä jälkeen osallistettiin organisaatio laajasti tulevaisuuden tavoitetilan kuvaamisessa.

Pajulta pyydettiin apua projektin läpiviennin tukeen: työpajojen fasilitointiin, organisointiin ja koordinointiin sekä projektin aikatauluttamiseen ja tuotosten dokumentointiin.

Yhteistyön tuloksena syntyi tiekartta sekä suuri määrä kerättyä taustatietoa järjestelmäinvestointien suunnittelun tueksi. Tiekartta visualisoitiin Piirteen toimesta helposti ymmärrettävään ja muokattavaan muotoon, joka tulee tiekarttaan liittyvää viestintää. Savon Voima Verkko käynnistää jatkoprojekteja tiekartan pohjalta. Tunnistettujen ja priorisoitujen aihioiden ympärille tehdään tarkemmat toteutussuunnitelmat.

Lue prosessista lisää blogista.

”Jo valmiiksi korkeat odotukset ylittyivät monella tapaa. Pajulla oli hyviä ideoita ja selvästi kokemusta tällaisten työpajojen organisoinnista. Moneen kertaan yllätyin miten hyvin ja helposti työt etenivät. Tiekarttaprojektiin osallistuneilta tuli positiivista palautetta ja haluamme jatkaa Pajun kanssa yhteistyötä jatkossakin.

Suosittelen Pajun palveluita kaikille organisaatioille, joilla on haastetta löytää aikaa ja systemaattisuutta tiekarttatyyppisten projektien läpiviemiseen. Nämä ovat usein ”pitäisi-pitäisi”-juttuja ja haaste on saada vietyä niitä määrämuotoisesti läpi pelkästään omin voimin. Yhteistyöstä on ollut meille suuri apu.

Tuomas Mönkkönen, palvelupäällikkö