Kokemuksia: Uudenmaan ELY

Uudenmaan ELY-keskuksen yrityskehittämisen yksikkö ja maaseutuyksikkö halusivat kehittää maaseutuviestintää ja työn organisointia. Kehittämisen tueksi järjestettiin kaksi työpajaa, jotka Paju Consulting fasilitoi yhdessä Kaisa Railanmaan kanssa.

Ensimmäinen työpaja oli ELY:n sisäinen. Viestintä on keskeinen osa kaikkien maaseutuelinkeinojen parissa toimivien asiantuntijoiden työtä.  Työpajassa haluttiin parantaa sisäistä viestintää ja kehittää ulkoisen viestinnän käytäntöjä. Työpajan tuloksena käynnistyi mm. yksiköiden välisiä matalan kynnyksen tapaamisia, missä jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä. Toisessa työpajassa ELY-keskus ja laaja joukko sidosryhmiä maaseudun kehittämistyön parista Uudeltamaalta pohti yhteisiä toimintatapoja ja verkostoitui.

Läsnätyöpajat toivat tervetullutta vaihtelua etätapaamisiin. Ideointi ja toiminnan kehittäminen tapahtuu luontevasti kasvokkain, ja työpajatila olikin täynnä innostunutta puheensorinaa.

”Yhteistyö Jennin ja Kaisan kanssa sujui erinomaisesti: yhteydenpito etukäteen oli selkeää ja ennakkopalavereissa kävimme läpi työpajojen tavoitteet yhteisesti. Itse työpajat heidän fasilitoimanaan keskittyivät oikeisiin asioihin hyvässä tunnelmassa. Saimme myös koonnit työpajan keskusteluista todella nopeasti.

Katri Laitinen, maaseutuohjelman viestintäasiantuntija