Ponsse

Kokemuksia: Ponssen strategiatyön fasilitointi

Ponsse tarvitsi fasilitointiapua toimitusketjun digivision selkiyttämiseen. Tavoite oli osallistaa henkilöstöä ja luoda yhteinen näkemys siitä mihin ollaan menossa ja mitä halutaan saavuttaa.

Paju toteutti digivisiotyöskentelyn neljän workshopin sarjana teemoilla Reality, Objectives, Solutions ja Action. Työpajoista viimeinen järjestettiin livenä ja edeltävät työpajat olivat etätoteutuksia. Visiotyöskentelyssä olennaista on löytää keinoja saada ihmiset ajattelemaan riittävän isosti. Keinoina ajatusten virittämiseen hyödynnettiin mm. vieraspuhujia, haastatteluja, välitehtäviä, tarinallistamista sekä visualisoimista. Erityinen haaste tässä ajassa on saada osallistujat keskittymään etäkokouksissa, missä onnistuttiin palautteen perusteella erinomaisesti.

Lue alta Tommi Väänäsen ja Mikko Kohon ajatuksia workshopeista!

”Vaikka lähdettiin liikkeelle aikalailla nollasta, saatiin visio tiivistettyä. Paju osasi sopivasti haastaa meitä ja esitti kysymyksiä, jotka auttoivat jäsentämään tavoitteita. Valitut menetelmät ja vierailijapuheenvuorot auttoivat ymmärtämään mitä oltiin lähdetty hakemaan. Tämä oli hyödyllistä etenkin niiden osallistujien näkökulmasta, joilla ei ollut aiempaa kokemusta strategiatyöstä. Työpajoissa porukka pysyi aktiivisena ja tehtävät antoivat vapautta luovuudelle kuitenkaan viemättä liikaa työskentelyaikaa. Suosittelen Pajua vastaavien kokonaisuuksien läpiviemiseen.”

Tommi Väänänen, Director, Supply Chain

”Pajulta tuli selkeä runko läpiviennille. Vieraspuhuja-ajatukset ja aktivoinnit sekä workshopeissa että välitehtävien muodossa tukivat tavoitteisiin pääsemistä. Lisäksi Paju koosti yhteenvedot työpajatyöskentelyn tuloksista. Saatiin mitä haettiinkin eli meillä oli kumppani ohjaamassa työskentelyä, jotta onnistuttiin yhdessä vision ja näkemyksen selkiyttämisessä. Yhteistyö kevensi työkuormaa Ponssen päässä ja riitti että osallistui työskentelyyn. Paju toi uudenlaisia menetelmiä, joilla saatiin porukkaa mukavasti heräteltyä (esimerkiksi tarinallistaminen).”

Mikko Koho, Project Manager, Supply Chain