Kokemuksia: KPA Unicon

KPA Unicon toteuttaa puhtaita ja älykkäitä energian kokonaisratkaisuja, jotka tukevat paikallisen energiatuotannon tehokkuutta. KPA Unicon tarjoaa myös energialaitosten huolto- ja korjauspalveluita sekä digitaalisia palveluita energialaitosten valvontaan, etäohjaukseen ja tehokkaaseen operointiin.

KPA Unicon tarvitsi tukea digitaalisten tekoälypohjaisten tuotteiden markkinakartoitukseen, jossa lisättiin tietoisuutta tekoälypohjaisten sovellusten käytöstä nyt ja tulevaisuudessa. Projektin aikana haastateltiin loppukäyttäjiä, ja löydösten perusteella saatiin tietoa nykyisestä markkinatilanteesta. Aineistosta nousi myös merkityksellistä tietoa palveluiden jatkokehittämiseen.

Lue alta Joni Räsäsen kommentit yhteistyöstä!

”Alussa meidän tavoitteemme projektille eivät olleet oikeastaan kovinkaan selkeät, mutta ne kirkastuivat hyvin projektin alkaessa. Myyntivaiheessa Jenni ja Merja osasivat kaivaa meidän tarpeen hyvin esille, jolloin oli helppo jo alusta lähtien hahmottaa mitä tulemme työllä saavuttamaan. Projektissa haettiin tietoisuutta ja kuvausta, minkälaisia tekoälypohjaisia kunnossapidon ja kunnonvalvonnan palveluita alan yritykset käyttävät tai kaipaavat. Menetelminä käytettiin asiakkaiden ja käyttäjien haastattelujen lisäksi yhteisiä työpajoja Pajun kanssa.

Yhteistyö toi arvokasta oppia ja projektin aikana sitoutettiin montaa eri ihmistä. Saimme paljon ideoita ja ajatuksia siihen, mitä meidän on tehtävä jatkossa ja miten tulevaisuudessa tuotteistusta voidaan viedä eteenpäin. Lisäksi saimme keinoja, joiden avulla samaa työtä voidaan tehdä myös muille tuotteille. Yhteistyö oli helppoa, mielekästä ja tuloksellista ja Pajun vetämät etätyöpajat olivat tehokkaita ja kaikkia osallistavia.

Pajun Jenni, Merja ja Mariia ottivat kaikki hienosti erilaisen roolin, mikä varmisti äärettömän hienot tulokset. Mariia toteutti käytännön haastattelut, josta saimme haastateltavilta positiivista palautetta ja meille tärkeää informaatiota. Haastatteluissa oli päästy todella hyvin konkretian tasolle, mikä näkyykin hankkeen saavutuksissa.”

Joni Räsänen, KPA Unicon