Kokemuksia: Carlson

Paju auttoi Carlsonia löytämään heidän vaatimuksiinsa parhaiten vastaavat HR-tietojärjestelmät useiden eri vaihtoehtojen joukosta. Carlsonin kanssa järjestettiin kaksi työpajaa.

Carlsonin kanssa käytiin yhdessä läpi heidän vaatimuksensa rekrytoinnin, henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen prosesseihin liittyen. Valmiin kartoituspohjan täyttämisen jälkeen Paju analysoi, mitkä markkinoiden vaihtoehdoista täsmäsivät parhaiten Carlsonin tarpeisiin. Ratkaisuiden sisältöjen soveltuvuusanalyysin lisäksi kartoituksen tulokset sisälsivät mm. seuraavat näkökulmat:

  • Budjetäärinen projektin kesto ja hintataso
  • Järjestelmien muokattavuus ja käytettävyys (mm. mobiilikäytön laajuus)
  • Teknologiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi integroituvuus

”Pajun palvelussa eri järjestelmä- ja toimittajavaihtoehtojen vertailu oli mietitty hyvin ja tulokset olivat selkeitä, ja Pajun vahva alueen asiantuntemus näkyi työskentelyssä. Meidän tarvitsi ainoastaan antaa yhteinen kantamme vaatimuksistamme, ja ne vietiin Pajun valmiiseen kartoituspohjaan. Saimme tietää mitkä vaihtoehdot sopivat vaatimuksiimme parhaiten. Lisäksi saimme mm. tietää, miten kauan näiden vaihtoehtojen käyttöönotto vie aikaa ja kuinka paljon sekä projekti että jatkuvat palvelut tulevat arviolta maksamaan. Yhteistyö Pajun kanssa oli hyvää ja tulokset saavutettiin nopeasti.”

Timo Vauhkonen, henkilöstöjohtaja