Kokemuksia: Piirre

Piirre kuvaa vaikeitakin asioita niin, että mummokin ymmärtää. Piirre on visualisoinut Kuopion kaupungin ja Istekin strategiat sekä luonut ”oman unikon” mm. Savonialle ja Mediateolle.

Piirre kaipasi ulkopuolista sparraajaa yrityksen operatiivisen toiminnan tueksi. Yhteisissä työpajoissa kehitettiin mm. palaverikäytäntöjä tehokkaamman työnjaon ja viestinnän tueksi sekä luotiin työtapoja myynnin tehostamiseksi. Lisäksi Paju on sparrannut Piirrettä yrityksen strategian luomisessa.

”Pajun sparraus antoi meille konkreettisia, käytännöllisiä ja sovellettavia työkaluja oman arkitoiminnan tueksi. Rautaiset osaajat ja isosiskot samassa paketissa!”

Jenni Kääriäinen, osakas ja muotoilija