PAOK

Kokemuksia: PAOK

Vuonna 1892 perustettu Kuopion pedagogillinen Keittokoulu on nykyään nimeltään Palvelualan opisto (PAOK), jossa voi suorittaa ammatillisia tutkintoja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla joustavasti lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena.

PAOK halusi hyödyntää palvelumuotoilua oppilaitoksen HOKS-prosessin kehittämisessä. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa prosessia opiskelijan näkökulmasta ja myös kehittää organisaation omaa toimintaa, jotta se olisi entistä tehokkaampaa ja laadukkaampaa.

”Pajun asiantuntemuksesta oli meille paljon hyötyä: saimme hyödyllistä tietoa opiskelijoiden tarpeista ja konkreettisia parannusehdotuksia oman toiminnan kehittämiseen. Yhteistyö toimi hienosti ja joustavasti!”

Hanni-Mari Larronmaa, rehtori

PAOK kehittää toimintaansa jatkuvasti – toisaalta ammatilliseen koulutuksen muutosten vuoksi, toisaalta omasta halustaan pysyä joustavana, houkuttelevana ja modernina oppilaitoksena. Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS) on keskeisessä roolissa ammatillisten opiskelijoiden opintojen etenemisessä.

Paju fasilitoi työpajoja, joissa kartoitettiin erilaisia asiakaspersoonia sekä heidän tarpeitaan HOKS-prosessille. Tietoa kerättiin ryhmähaastatteluissa opiskelijoilta sekä työntekijöiltä. Kerätyn tiedon pohjalta tehtiin henkilökunnan kanssa kehityssuunnitelma, jonka mukaisesti HOKS-prosessia kehitetään edelleen opiskelijoiden ohjaamisen eri vaiheissa.

Tutustu palvelumuotoiluvalmennuksiin täällä.