Kokemuksia: Finvector ja KCT

Kuopio Center for Gene and Cell Therapy (KCT) ja Finvector halusivat hyödyntää ulkopuolista fasilitaattoria sisäisessä kehittämisessä. Englanniksi pidetyssä strategiatyöpajassa tavoitteena oli varmistaa yhtenäinen strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden ymmärrys. Työskentelyssä hyödynnettiin mm. visualisointia ja tarinallistamista. HR-tiimin työpajassa paneuduttiin itsensä johtamiseen ja oman toiminnan kehittämiseen. Menetelmänä hyödynnettiin mm. LEGO SERIOUS PLAY -työskentelyä.

KCT:n ja Finvectorin huippuasiantuntijat heittäytyivät rohkeasti työskentelmään tavoilla, jotka eivät heidän arkeensa normaalisti kuulu. Työpajat tarjosivat mahdollisuuden keskusteluun ja ajatusten vaihtoon rutiinien ulkopuolella.

Asiakaskokemus Finvector ja KCT

”KCT:lla työpaja toi organisaatioon yhdenmukaista näkemystä mukavalla ja rennolla tavalla. Päivän tavoitteet täyttyivät 100% ja fasilitointi herätti uutta tietoisuutta henkilöstössä organisaation projekteista ja strategian toteuttamisesta.

FinVectorin HR-tiimin työpaja antoi mahdollisuuden pysähtyä muutoin kiireisen arjen keskellä itsensä ja työprosessien kehittämisen puoleen. Teemat herättivät paljon keskustelua ja fasilitointi mahdollisti uusien näkemysten syntymistä. Tiimille jäi käyttöön päivästä oman työn johtamisen välineitä ja uusia käytäntöjä yhteiseen tekemiseen-

Olimme hyvin tyytyväisiä Paju Consultingiin ja Jenniin. Yhteistyö toimi alusta saakka, suunnittelusta toteutukseen ja vielä kahdella kielellä. Jenni ymmärsi hyvin tarpeemme ja päivät toteutuivat jopa yli odotusten. Jennin positiivinen energia ja sitoutunut henkilökohtainen tyyli mahdollisti myös henkilöstön heittäytymisen päivien teemoihin.”

Johanna Pantsar, HR Director Finvector & KCT