Innosta ja tehosta lego-työskentelyn avulla

Onko tämä sinulle tuttua?

 • Työpajan tai palaverin osallistujien ajatukset ovat jossain aivan muualla. Läsnäolo ja keskittyminen puuttuu.
 • Post it -sulkeiset neukkarissa on nähty jo moneen kertaan.
 • Vain muutama aktiivinen henkilö osallistuu työskentelyyn ja muut ovat hiljaa.
 • Uuden tai monimutkaisen asian käsittely on vaikeaa, asia ei etene.
 • Työpajan tai palaverin jälkeen käsitelty asia unohtuu.

Innosta ja osallista kaikki mukaan ideointiin ja keskusteluun!

Esimerkkejä käyttökohteista

 • Yrityksen tai hankkeen vision luominen
 • Asiakaspalveluprosessin kehittäminen
 • Uuden toimintatavan tavoitetilan määrittäminen
 • Organisaatiorakenteen suunnittelu
 • Lego-työskentelyn tuloksia on hyödynnetty tietojärjestelmäkilpailutuksessa: lego-rakennelmasta otetulla videolla kuvattiin haluttu lopputulos.

Fasilitoitu LEGO® SERIOUS PLAY® -työpaja tuo työskentelyyn tehokkuutta ja iloa! 

Luova ja tavoitteellisesti etenevä menetelmä tuo tuloksia

 • Pajun fasilitaattori ohjaa työskentelyä kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.
 • Menetelmä auttaa luomaan aidosti yhteisen näkemyksen asiasta. Kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta kaikki tulevat kuulluksi.
 • Legoja käytetään sanoittamisen ja havainnollistamisen tukena. Ikävä kyllä lego-työpajassa ei rakenneta maailman hienointa avaruusalusta tai prinsessalinnaa, sen sijaan niitä käytetään kertomisen ja kuuntelun apuvälineenä.
 • Legot auttavat keskittymään: kun käytetään jotain konkreettista työskentelyn tukena, ajatukset ja läsnäolo pysyvät käsiteltävässä asiassa. Lego-työpajan aikana ei nopeasti vilkaista sähköpostia tai hoideta muita asioita.

Lue FoodRobo-työpajan kokemuksista

LEGO SERIOUS PLAY tyopaja

LEGO® SERIOUS PLAY® -työpajatyöskentely (esimerkki)

 • 1-2 valmistelutapaamista tilaajan kanssa (etänä)
 • 3-4 h työpaja (livenä)
 • Työpajan tulokset dokumentoidaan, jotta niitä voidaan hyödyntää jatkossa.
 • Palautekeskustelu (etänä)

Kenelle: tiimeille, johtoryhmälle, hallitukselle…

Työpaja sopii parhaiten noin 4-6 henkilön työskentelyyn. Verkostostamme löytyy myös muita LEGO® SERIOUS PLAY® -fasilitaattoreita, joiden kanssa yhdessä voimme työskennellä myös suurempien tiimien ja kokonaisuuksien parissa.

Työpajan aiheena voi olla mm. tavoitetilan luominen, strategian ja vision suunnittelu, projektointi tai organisaatiorakenteen suunnittelu.

Hinta: alkaen 1200 eur (alv 0%) per työpaja

Jenni Rissanen

Valmentaja, toimitusjohtaja
0400-910300

Sertifioitu LEGO® SERIOUS PLAY® -fasilitaattori Jenni Rissanen

Jenni on kokenut valmentaja ja liikkeenjohdon konsultti, jonka supervoimia ovat tiivistäminen, palastelu ja asioiden vieminen konkreettisiksi askeleiksi kohti tavoitteen toteutumista.

LEGO SERIOUS PLAY työpaja

Tarvittaessa autamme tilojen ja tarjoiluiden järjestämisessä. Suosittelemme mm. Ofision toimivia tiloja.