Kokemuksia: Inbody

Tervetec Oy on kuopiolainen terveysteknologian maahantuontiin erikoistunut yritys. Tervetec jälleenmyy InBody-kehonkoostumusmittareita.

Konsultointiprojektissa kartoitettiin yrityksen liiketoiminnan nykytila, ideoitiin uutta palvelumallia sekä pohdittiin yhteisesti myyntiprosessien kehittämiskohteita. Lisäksi Tervetec pääsi analysoimaan asiakkaidensa käyttäytymistä verkossa yhdessä Call to Actionin kanssa sekä sai samalla vinkkejä digimarkkinointiin.

Projekti Pajun kanssa toteutettiin ELY-konsultointipäivien muodossa.

Yritysten kehittämispalvelut (ELY)

”Halusimme selkeyttää asiakaskohderyhmiemme määrittelyä ja profilointia, sekä tuottaa asiakkaitamme puhuttelevampaa markkinointia.

Suurin oivallus konsultoinnin myötä onkin tullut asiakaspersoonien kautta. Asiakkaamme ovat hyvin erilaisia, vaikka toimivatkin lähes kaikki hyvinvointi-, liikunta ja terveydenhuoltoalalla. Saimme asiakaspersoonatyöhön uutta näkökulmaa ja työkaluja Pajulta.

Työpajat pidettiin sekä lähi- että etätoteutuksina. On hyvä, että Pajulla on valmius molempiin toteutustapoihin. Kaiken kaikkiaan asioita vietiin projektissa määrätietoisesti eteenpäin ja sovituissa aikatauluissa pysyttiin erinomaisesti.”

Antti Pajunen, Tervetec