Loading...

Palvelumuotoiluvalmennukset sote-hankkeen tukena

Home / Referenssi / Palvelumuotoiluvalmennukset sote-hankkeen tukena

Meneillään oleva sote-uudistus tulee koskemaan myös kolmatta sektoria: yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka tarjoavat paljon erilaisia palveluita ja tukea jäsenilleen. Pohjois-Savon Vertaistuen Keskus (Järjestö 2.0), tuttavallisemmin VeKe ) on hanke, joka tukee järjestöjen roolia ja toimijaverkoston muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa. Käytännössä hanke tarjoaa kolmannen sektorin edustajille mm. eri tyyppisiä valmennuksia, jotta ne voivat valmistella omaa palvelutarjontaansa sote-uudistukseen. Paju osallistui hankkeeseen valmentamalla järjestöjä ja yhdistyksiä palvelumuotoilun työkaluin.

Työpajojen eli pienmarkkinoiden tavoitteena oli:

  • kirkastaa oman järjestön toimintaan liittyviä hoitoketjuja sekä muotoilla palveluita, joita järjestö voi tuottaa hoitoketjun osaksi
  • jakaa ja hyödyntää eri järjestöjen parhaita käytäntöjä
  • tiivistää järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä
  • herättää ajatuksia ja keskustelua, joiden tuloksia voi hyödyntää jatkotyöstämisessä

Paju piti hankkeessa yhteensä 13 työpajaa 5 eri paikkakunnalla.

Työpajoissa järjestöt työstivät omasta näkökulmastaan palvelumuotoilun työkaluin mm.

  • asiakaspersoonaa: kuka asiakas on, missä hän asuu, mikä helpottaisi hänen elämäänsä, millaisia tarpeita ja ongelmia hänellä on…
  • palvelutarjontaansa: mitä palveluita järjestö tai yhdistys tarjoaa, mihin asiakastarpeisiin ne liittyvät ja myös millaisia palveluita ei tarjota.
  • palveluiden tarjoamista osana verkostoa: kuinka yhdistys tai järjestö voi valmistautua neuvottelemaan eri sote-toimijoiden kanssa.

Lisäksi työpajoissa kannustettiin verkostoitumiseen monella eri tavalla. Speed Dating sai erityisen hyvän vastaanoton: vaikka monen henkilön tapaaminen isossa ryhmässä vaati lukuisia hissipuheen toistoja, osallistujat olivat hyvillään siitä, että saivat kohdattua niin monta uutta toimijaa. Lisäksi työpajoissa sovittiin ahkerasti tapaamisia ja ideoitiin erilaisia yhteistyömalleja.

Yhteydenpito oli mutkatonta ja vaivatonta. Jenni sukelsi hyvin sisälle sote-järjestömaailmaan, mutta samalla herätteli toimintamme kohderyhmää muuttuvassa toimintaympäristössä. Extrana saimme Jenniltä ensiluokkaista sparrausta, joka ei sisältynyt tarjoukseen. Susanna Kähkönen, projektipäällikkö

 

Jos haluat tutustua tarkemmin aiheeseen, hankkeen materiaalit löytyvät täältä.

Hankkeeseen osallistuminen oli antoisaa ja merkityksellistä. Yhdistysten ja järjestöjen tarjoama vertaistuki on erittäin arvokasta ja pääsääntöisesti maksutonta tai erittäin edullista. Lisäksi monet järjestöt tarjoavat tukeaan muillekin kuin omille jäsenilleen. Vertaistuki esimerkiksi vakavan sairauden sattuessa on äärimmäisen tärkeää.

Oli erittäin ilahduttavaa tehdä yhteistyötä Susanna Kähkösen ja Hanna Tervon kanssa. Monimutkaisen sote-uudistuksen edetessä kohti tuntematonta maaliaan, tehdään mm. tässä hankkeessa konkreettisia ja järkeviä toimenpiteitä yhteistyön ja palveluiden kehittämiseksi. Hankkeessa on toteutettu ketteränä kokeiluna digitaalinen alusta Hyvinvointitarjotin, jonka kautta esimerkiksi terveyskeskuslääkäri voi hakea syöpädiagnoosin saaneelle potilaalle tiedot tukea tarjoavista järjestöistä tai pyytää potilaalta luvan, että järjestö voi ottaa suoraan yhteyttä potilaaseen.

Kiitos VeKelle ja kaikille osallistujille!

Mikäli haluat palvelumuotoilutyökaluja organisaationne käyttöön – ota yhteyttä!

 

Jenni Rissanen

0400-910300

jenni.rissanen@pajuconsulting.fi 

Jenni on kokenut digikehityshankkeiden ja projektinhallinnan ammattilainen, joka pitää vaativatkin kokonaisuudet hallinnassaan järjestelmällisen työotteensa sekä erinomaisten viestintätaitojensa avulla. Jennin erityisosaamiseen lukeutuvat myös palvelumuotoilu sekä coaching.