Kokemuksia: Vodder Lymfaterapia & Koulutus

Tarja Kokkonen on lymfaterapeutti sekä sertifioitu DVAI:n Vodder-lymfaterapiakouluttaja. Potilastyön lisäksi Tarja tarjoaa lymfaterapian perus- sekä jatkokoulutuksia.

Konsultointipäivien aikana suunniteltiin markkinointistrategiaa Vodder-koulutustoiminnalle. Kartoitimme nykytilan, kirkastimme kohderyhmiä sekä suunnittelimme markkinoinnin vuosikelloa. Keräsimme myös yhdessä asiakaspalautteita aiemmista toteutuksista.

Markkinointia suunniteltiin lisäksi myös potilasjärjestöille, lääkäreille ja muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka ovat tavalla tai toisella tekemisissä lymfaterapiasta hyötyvien potilaiden kanssa.

Tarja koki saaneensa kannustusta oman koulutustoimintansa kehittämiseen. Uudet yhteistyöverkot ovat myös avautuneet konsultoinnin myötä.

Projekti Pajun kanssa toteutettiin ELY-konsultointipäivien muodossa.

”Hain ELY-konsultointia, koska kaipasin boostia koulutustoimintani markkinointiin. Koen, että tämän lisäksi sain konsultoinnista myös erityisen paljon uskoa omaan tekemiseeni sekä varmistusta siihen, että kulkemani suunta on oikea. Jenni jakaa hyvin omaa tietoaan sekä erilaisia työkaluja. Sain uusia kontakteja ja konkreettisia polkuja, miten edetä. Paju tarttui asioihin uudella, freesillä, tavalla ja tuki minua erinomaisesti!”

Tarja Kokkonen, Vodder Lymfaterapia & Koulutus

Yritysten kehittämispalvelut (ELY)