Loading...

Paju tutkii: it-alan kasvun ja kannattavuuden haasteet pk-yrityksissä

Home / Ajankohtaista / Paju tutkii: it-alan kasvun ja kannattavuuden haasteet pk-yrityksissä

Paju toteutti yhteistyössä Probookersin kanssa itä- ja keskisuomalaisille IT-alan pk-yrityksille suunnatun markkinaselvityksen huhti-toukokuussa 2018. Kysyimme johdolta mitkä ovat suurimpia haasteita kasvun ja kannattavuuden näkökulmasta, ja millä toimenpiteillä niiden taklaamiseen on tartuttu.

Osaamisen saatavuus

Ylivoimaisesti suurimpana haasteena yrityksissä nähtiin oikeanlaisen osaamisen ja hyvien osaajien saatavuus. Markkina nähtiin paikoin suorastaan ylikuumentuneena ja yritykset kertoivat kärsivänsä kroonisesta henkilöstöpulasta. Rekrytointiprosessiin liittyen vastauksissa nousivat esille mm. taito löytää sopiva henkilö tehtävään sekä ylipäätänsä kyvykkyys vetää tehokas ja tuloksellinen rekrytointikampanja. Pajun kumppani Call to Action on tarttunut haasteeseen rekryviestinnän ja -markkinoinnin keinoin.  Vaikka vastauksissa painottui rekrytointipainotteisuus, myöskin nykyhenkilöstön osaamisen kehittäminen ja ns. uusiin saappaisiin kasvattaminen toistuivat vastauksissa. Yrityksille rekrytointeihin ja osaamisen kehittämiseen laitettavat panostukset ovat isoja investointeja.

Markkinassa on selkeästi tilaa asiantuntemukselle, jonka avulla osaajahankintaa saadaan tehostettua. Myös Osaaja-as-a-Service -tyyppiselle palvelulle on tarvetta.

Aina osaamistarvetta ei ole tarpeen ratkaista pitkän rekrytointiprosessin kautta. Hyvän osaajan pystyy hankkimaan avuksi määräajaksi sovittua tavoitetta toteuttamaan.

Esimerkiksi Qibbie Mobile Oy on hyödyntänyt Pajun osaamista vaativan tuotekehityshankkeen hallinnassa sekä tuotekehitysprosessien kehittämisessä, ja eräs suuri IT-toimija hyödyntää parhaillaan Pajun osaamista tuotehallintatehtävissä.

Fokuksen säilyttäminen ja tekemisen tehokuus

Kun kasvu on kovassa vauhdissa, lukuisia projekteja on käynnissä samanaikaisesti ja uusia osaajia on saatu taloon, nousevat toimintamallit todella tärkeään asemaan. Yrityksissä tasapainoillaan sen kanssa, että kaikilla on riittävästi sopivaa työtä – uusien osaajienkin sisäänajo ottaa aikansa. Muutamassa yrityksessä kipuiltiin erityisen paljon sen kanssa, että on monenlaista tekemistä ja on vaikea erotella eri työlajeja toisistaan.

Lisäksi kun palveluita toteutetaan eri toimipisteissä ja on lukuisia erilaisia palvelutuotteita, on kiinnitettävä erityistä huomiota prosesseihin, kannattavuuteen ja hinnotteluun. Kasvussa on kyettävä tekemään valintoja ja kannattavuuden varmistamiseksi on tarve saada aika käytettyä entistä tehokkaammin sellaiseen työhön, mikä kannattaa taloudellisesti. Rutiinitöihin ja ns. ”valojen päällä pitämiseen” ei ole mahdollista investoida paljon työaikaa.

Myynti ja hinnoittelu

Myynnin suunnitelmallinen toteuttaminen ja jatkumon rakentaminen projekti- ja palvelutoteutuksiin korostui useissa vastauksissa – myyntiin tarvitaan systemaattisia toimintatapoja, tavoitteiden asettamista ja jatkuvaa seurantaa. Myynnin puolella hintatason neuvottelu ja hinnoitteleminen uusissa caseissa nähtiin tärkeänä kehittämisalueena. Kannattavuutta oli jo monessa yrityksessä parannettu mm. hinnankorotusten, hintaneuvotteluiden sekä sopimusehtojen tarkentamisen muodossa.

Tulosten myyminen työpanoksen sijaan on vastausten perusteella nouseva tapa toimia. Kova kysyntä näyttää vaikuttaneen myös hinnoitteluun ylipäätänsä – muutama erikseen mainitsi että yritys on tietoisesti jättäytynyt pois hintakisoista ja palveluita myydään vain kannattavalla hinnalla. ELYn konsultointipäivät ovat yksi mahdollisuus kehittää myyntiä ja tuotteistamista – lue lisää.

Johtaminen ja strategiset valinnat

Markkinaselvityksestä havaitsimme muutamia trendejä, joita yritykset ovat lähteneet toteuttamaan ja toisaalta myös perusasioita, joihin moni on palannut. Usea mainitsi lääkkeenä johtamisen kehittämisen – vastauksissa konkreettisina toimenpiteinä mainittiin mm. panostukset viestinnän parantamiseen sekä strategiset valinnat mm. osaamisen kehittämiseen investoimisen. Johtamisen tukipilareina yritykset korostivat mittarointia, jatkuvaa seurantaa ja arviointia saavutettujen tulosten perusteella.

Tiedolla johtamisen näkökulma korostui ja konkreettisesti etenkin se, että tiedon on oltava selkeästi ja ajantasaisena saatavilla johtamisen tueksi.

Koodarin työtä on osassa yrityksistä lähdetty automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Työtä tehostetaan teknisesti ja prosessien kautta, hyvänä esimerkkinä tästä toimii testauksen automatisointi ja ohjelmistokehityksen työkaluihin panostamisen.

Yhteenveto

IT- ja teknologia-alan yritykset syntyvät usein muutaman innokkaan nörtin (tämä on kohteliaisuus) lyödessä viisaat päät yhteen. Kun toiminta kasvaa ja porukkaa tulee lisää, on väistämätöntä lisätä selkeyttä roolituksiin ja toimintatapoihin. Vaikka pikavoittoja on harvoin jaossa, panostaminen muutoshallintaan voi tuoda parhaimmillaan nopeitakin tuloksia. Dokumentaation ja toimintamallien luominen voi alkuun tuntua ahdistavalta ajatukselta,  usein niiden avulla saadaan kuitenkin mielenrauhaa ja mahdollisuus keskittyä paremmin siihen, mitä kukin tekee parhaiten. Näin myös kannattavuus alkaa vähitellen parantua.

Pajulla on paljon kokemusta työskentelystä erilaisten IT-tiimien ja -yritysten kanssa. Haluamme auttaa yrityksiä lisäämään työniloa ja myös viivan alle jäävää siivua. Ota yhteyttä, jos voimme olla avuksi!

 

Merja Roponen

040-7346015

merja.roponen@pajuconsulting.fi 

Merjalla on 15 vuoden kokemus IT-hankkeiden läpiviennistä sekä 10 vuoden kokemus liiketoimintajohtajan tehtävistä.

Merjan missiona on tuoda tämä tietämys IT-talojen käyttöön ja tarjota projektijohtamiseen sekä muutoshallintaan konkreettisia toimintamalleja, jotka auttavat scopen hallinnassa, työn organisoinnissa sekä asiakaskokemuksen parantamisessa.