Palvelumuotoilu

Onko palvelu rakennettu tukemaan asiakkaalle ominaisia toimintatapoja vai organisaation sisäisiä prosesseja? Joustaako palvelu asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin? Kartoitatko asiakaskokemusta tai vahvistuksia olettamuksille?

Palvelumuotoilu on ketterä, matalan kynnyksen kehittämisprosessi.

Palvelumuotoilun tavoitteena on parantaa asiakkaan kokemaa palvelukokemusta ja kehittää toimintaa. Palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti tarkoittaa sitä, että asiakkaat osallistetaan mukaan palveluiden kehittämiseen – mielellään jo heti prosessin alkuvaiheessa. Palvelumuotoilijan rooli on auttaa asiakastarpeiden tunnistamisessa sekä löydösten konkretisoimisessa.

Saattaa tuntua, että sukellus asiakkaan ja käyttäjän tarpeisiin hidastaa prosessia hetkeksi. Asiakasymmärryksen kerääminen auttaa tekemään täsmennettyjä valintoja sekä nopeuttaa uusien toimintamallien ja työkalujen käyttöönottoa.

Mitä teemme käytännössä?

Moniammatillinen tiimimme on tukena palvelumuotoiluprosessissa ja toteuttaa palvelumuotoilukokonaisuuksia asiakkaan tarpeen mukaan. Hyödynnämme työssämme lisäksi ketteriä menetelmiä sekä liiketoimintaymmärrystä.

Asiakasymmärrys
Asiakashaastattelut, asiakaspersoonat, benchmarkkaus, asiakassegmentointi
Haasteen määrittely
Prosessin fasilitointi, sisäisen kehittämisen fasilitointi
Yhteiskehittämisen fasilitointi
Asiakkaiden ja henkilöstön sitouttaminen ja osallistaminen
Suositukset mallinnukseen
Palvelupolkukuvaus, tavoiteltavat asiakkuudet
Koulutus ja valmennus
Kuinka hyödynnät palvelumuotoilua oman toiminnan kehittämisessä?

Kokemuksia

Savonia Food Robo

Pajun Mariia fasilitoi Sairaaloiden ja hoivapalvelujen ruokahuollon automaatio- ja robotiikkaratkaisut -etätapahtuman.Lue lisää »

Savonia Luova Veto!

Paju toteutti Savonian Luova Veto! -hankkeen kanssa valmennuskokonaisuuksia palvelumuotoilun hyödyntämisestä ja arvopohjaisesta palvelumallinnuksesta.Lue lisää »

Kuopion muuttajapalvelut

Lue kuinka Paju keräsi asiakasymmärrystä Kuopion kaupungin tueksi muuttajille suunnattujen palvelujen kehittämisessä.Lue lisää »
null
ELY-konsultointipäivät
Johdon perehdyttäminen palvelumuotoiluun
Lue lisää

Voimmeko auttaa sinua onnistumaan?

Aiheesta blogissa