Palvelumuotoilu

Onko palvelu rakennettu tukemaan asiakkaalle ominaisia toimintatapoja vai organisaation sisäisiä prosesseja? Joustaako palvelu asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin? Kartoitatko asiakaskokemusta tai vahvistuksia olettamuksille?

Palvelumuotoilu on ketterä, matalan kynnyksen kehittämisprosessi.

Palvelumuotoilun tavoitteena on parantaa asiakkaan kokemaa palvelukokemusta ja kehittää toimintaa. Palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti tarkoittaa sitä, että asiakkaat osallistetaan mukaan palveluiden kehittämiseen – mielellään jo heti prosessin alkuvaiheessa. Palvelumuotoilijan rooli on auttaa asiakastarpeiden tunnistamisessa sekä löydösten konkretisoimisessa.

Saattaa tuntua, että sukellus asiakkaan ja käyttäjän tarpeisiin hidastaa prosessia hetkeksi. Asiakasymmärryksen kerääminen auttaa tekemään täsmennettyjä valintoja sekä nopeuttaa uusien toimintamallien ja työkalujen käyttöönottoa.

Mitä teemme käytännössä?

Moniammatillinen tiimimme on tukena palvelumuotoiluprosessissa ja toteuttaa palvelumuotoilukokonaisuuksia asiakkaan tarpeen mukaan. Pajun palvelumuotoilussa painotetaan ymmärrystä ihmisten toimintaan ja vuorovaikutukseen vaikuttavista arvoista ja motivaatioista. Hyödynnämme työssämme lisäksi ketteriä menetelmiä sekä liiketoimintaymmärrystä.

Asiakasymmärrystutkimus
Asiakashaastattelut, asiakaspersoonat, benchmarkkaus, asiakassegmentointi
Haasteen määrittely
Prosessin fasilitointi, sisäisen kehittämisen fasilitointi
Yhteiskehittämisen fasilitointi
Asiakkaiden sitouttaminen ja osallistaminen, luovat ilmaisutavat, arvot, vuorovaikutus
Suositukset mallinnukseen
Palvelupolkukuvaus, tavoiteltavat asiakkuudet
Testauksen ja käyttöönoton tuki
Etenemisen sparraus, koulutukset

Pajun valikoimasta löytyy myös palvelumuotoiluvalmennuksia.

Mikäli kiinnostuit, otathan yhteyttä:
Silja Huttunen
silja.huttunen@pajuconsulting.fi

Kokemuksia

Kuopion muuttajapalvelut

Lue kuinka Paju keräsi asiakasymmärrystä Kuopion kaupungin tueksi muuttajille suunnattujen palvelujen kehittämisessä.Lue lisää »

Veken vaikuttavuustyöpajat

Paju ja Pohjois-Savon Veke yhteiskehittivät työpajasarjan vaikuttamisen eri tasoista ja keinoista.Lue lisää »

Kokemuksia: Savonia Bioerko

Lue kuinka Bioerko-hanke hyödynsi Pajun fasilitointia vahvistamaan hankkeen monialaista, tavoitteellista kokeilukulttuuria.Lue lisää »

Kuohulab

Kuohulab tilasi Pajulta räätälöidyn palvelumuotoilun valmennuskokonaisuuden, jossa tuettiin hankkeen asiakasymmärryksen ja kokeilujen mallintamista myöhemmin hyödynnettävään muotoon.Lue lisää »

Voimmeko auttaa sinua onnistumaan?

Aiheesta blogissa