Kokemuksia: Kuopion kaupungin muuttajapalvelut

Kuopion kaupunki otti Pajun mukaan muuttajille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Projektiin sisältyi tiedonkeruuvaihe sekä kolme erilaista työpajaa. Tiedonkeruuvaiheessa tutustuttiin erilaisiin tutkimuksiin ja aineistoihin sekä tehtiin haastatteluita. Tiedonkeruuvaihe pohjusti kolmea yhteiskehittämisen työpajaa, joissa yhdistettiin sekä muuttajien parissa työskentelevien asiantuntijoiden että Kuopioon muuttaneiden suomalaisten ja kansainvälisten osaajien kokemuksia ja näkemyksiä.

Työpajojen räätälöidyt harjoitukset dokumentoitiin ja kaupunki sai muuttajille suunnattujen palvelujen kehittämisen ja markkinoinnin materiaaliksi aitoja kokemuksia, tietoa muuttajien palvelutarpeista sekä parhaita käytäntöjä kaupungin eri toimijoilta. Työpajoissa syntyi myös muuttajien vastaanottajien uusi verkosto.

Projektin tuloksena listattiin konkreettisia ehdotuksia kaupungin muuttajapalveluiden kehittämiseksi sekä kehitysehdotuksia, joilla asiakasnäkökulman voi huomioida myös olemassa olevilla resursseilla. Kehittämisehdotukset esiteltiin kaupungin strategiselle johdolle hankkeen päätyttyä.

”Yhteistyö sujui Pajun kanssa asiantuntevasti ja sujuvasti. Työpajat antoivat meille arvokasta tietoa etenkin kansainvälisen muuttajan näkökulman huomioimiseksi.”

Tiina Pursiainen, projektipäällikkö

Tutustu Pajun palvelumuotoiluvalmennuksiin täällä.