Kokemuksia: Pengon

Pengon Oy toteuttaa asiakkailleen tietojohtamista tukevia BI-työkaluja. Pengon Oy halusi löytää konkreettisia keinoja määrittely- ja muutoshallintakäytäntöjen kehittämiseksi. Scopen hallinta on avainasemassa IT-projekteissa tavoitteisiin pääsemisessä ja kannattavassa tekemisessä. Pengon halusi kumppanin, joka auttaa löytämään ja priorisoimaan kehittämiskohteet, ottaa henkilöstön mukaan työstämiseen sekä on mukana viemässä toimenpiteitä käytäntöön.

Paju toteutti Pengonille työpajan, jossa käytiin läpi kysymysten, keskustelun ja harjoitusten avulla muutoshallinta- ja tehtävienhallintaprosessi. Työn tuloksena tunnistettiin toimenpiteitä, joilla projektien scopen hallintaa ja kannattavuutta saadaan edelleen parannettua. Lisäksi löytyi keinoja päivittäisen asiantuntijatyön organisoinnin helpottamiseen. Yhteistyö jatkui tärkeimpien kehittämistoimenpiteiden käytäntöön viemisen merkeissä.

”Oli hienoa huomata, kuinka avoimen keskustelun ja Pajun ohjauksen kautta löysimme uusia menetelmiä ja jopa konkreettisia, heti toteutettavia muutoksia toimintaamme. Tavoitteemme on tehokkaampi ja mielekkäämpi työnteko. Juuri tähän saamme työkaluja yhteistyöstä Pajun kanssa.”

Aki Autere, toimitusjohtaja, Pengon Oy