Brändimielikuvaselvitys

Näetkö saman kuin asiakkaasi?

Brändiä mitattaessa yksi oleellinen asia ovat mielikuvat, joita siihen liitetään. Kun yrityksen nimi, tuote tai palvelu mainitaan, mitä mieleen tulee vai tuleeko mitään? Mitä mieleen nousee kun puhutaan kyseessä olevasta toimialasta yleensä? Tai muista saman toimialan sisällä olevista yrityksistä? Kun puhutaan brändimielikuvista, puhutaan brändiattribuuteista. Niiden avulla selvitetään myös, mitä arvostetaan valitessa tiettyjä palveluita ja tuotteita.

Asiakasymmärrystä keräämällä, esimerkiksi hyödyntämällä asiakashaastatteluita, voidaan tutkia yrityksen brändimielikuvaa ja selvittää mm.

  • Vastaavatko yrityksen omat mielikuvat kohderyhmän mielikuvia? 
  • Millaisia asioita potentiaaliset asiakkaat arvostavat alan toimijoissa? 
  • Mitkä ovat avaintekijöitä heidän valitessaan palvelua/tuotetta?

Brändimielikuvaselvitys auttaa hahmottamaan asiakkaiden tai sidosryhmien näkemyksiä: niiden yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia.

Mitä hyötyä brändimielikuvaselvityksestä on?

  • Saadaan syvällistä tietoa, miten asiakkaat näkevät yrityksen​
  • Saadaan tietoa asiakasryhmän tarpeista, toiveista ja odotuksista​
  • Voidaan luoda markkinoinnissa kohderyhmälle puhuttelevaa sisältöä​
  • Yrityksen myynti, markkinointi, viestintä sekä johto hyötyvät erityisesti tuloksista: mitä korostaa viestissä ulospäin, mitkä ovat aiemmin tunnistamattomia vahvuuksia, mitkä sokeita pisteitä​

Miten brändimielikuvaselvitys käytännössä tehdään?

Selvitys suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ensin määritetään kohderyhmä ja laaditaan yhdessä kysymykset. Haastatteluiden sopimisessa kannattaa hyödyntää olemassa olevia verkostoja. Ennen haastatteluita perehdymme vielä kohderyhmään ja mm. toimialaan. Haastattelut toteutetaan puhelimessa tai etäpalaverin kautta. Koostamme haastatteluista aineiston, joka käydään yhteisessä tapaamisessa läpi.

Yritys saa kaiken aineiston koottuna ja analysoituna käyttöönsä selkeässä muodossa.

Miten tulokset käydään läpi?

Yhteisessä yhteenvetopalaverissa esiteltävä raportti pitää sisällään

  • tiivistelmän haastatteluista
  • yhteenvedon vahvuuksista, heikkouksista ja tunnistamattomista mahdollisuuksista
  • johtopäätökset ja ehdotukset haastattelujen pohjalta.

Aineistoon voi aina palata ja tehdä mahdollisia lisähaastatteluja siten että vertailtavuus säilyy.

Hinta: 6000 eur (alv 0%). Palvelu sisältää 5 haastattelua.

Palvelu voidaan myös räätälöidä yrityksellesi sopivaksi.

KYSY LISÄÄ

Asiakkaidemme kokemuksia

Ponsse

Kokemuksia: Ponsse

Paju on tukenut Ponssea digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyvässä työssä. Pajun asiantuntemusta on hyödynnetty myös IT-projektien suunnittelussa ja läpiviennissä.

Lue lisää

Kokemuksia: Rautavaaran kunta

Vaaralla palaa –hankkeen järjestämässä palvelumuotoilutyöpajassa ideoitiin erilaisia ratkaisuja hyödyntää paremmin Rautavaaran kunnan uimarantaa, eli Saarelan rantaa ja venevalkamaa.

Lue lisää