Kokemuksia: SnellmanEDU – kilpailutuksen tuki

Paju konsultoi SnellmanEDUn tiimiä digitaalisen palveluympäristön uudistukseen liittyvissä kilpailutuksissa. Konsultoinnin myötä projekti vaiheistettiin kahteen osaan: ensimmäinen osa liittyi konseptointiin ja toinen tekniseen toteutukseen.

SnellmanEDU etsi itselleen yhteistyökumppaneita molempiin vaiheisiin. Paju oli apuna jäsentämässä kilpailutuksia, arvioimassa tarjouksia sekä laatimassa vaatimusmäärittelyjä. Kaikki yhteiset tapaamiset toteutettiin etänä.

”Tarvitsimme ulkopuolista osaamista ja näkemystä verkkopalveluiden uudistusprojektiimme. Merja avasi silmämme projektin vaiheistukselle jo heti ensimmäisten minuuttien aikana sekä antoi hyviä näkökulmia tarjousten läpikäymiseen ja arviointiin. — Merjasta huokuu kokemus ja osaaminen. Hän ymmärtää loistavasti laajoja kokonaisuuksia ja osaa esittää asiat ymmärrettävällä tavalla. Oikeiden kysymysten esittäminen haastoi meidät aidosti pohtimaan sitä, mitä me yhteistyökumppaniltamme haluamme. Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien aika käytettiin tehokkaasti hyödyksi.”
Heidi Kotikumpu, markkinointikoordinaattori, SnellmanEDU

”Pajun mukana olo jämäköitti prosessia ja toi huomattavaa lisäarvoa koko projektille. Saimme ulkopuolisen, objektiivisen, asiantuntijan mukaan prosessiin. Merja oli hyvin proaktiivinen ja ehdotti erilaisia toimintatapoja ja malleja rohkeasti.”
Soili Meklin, rehtori, SnellmanEDU