Pajun tiimivalmennukset:
sanoittamisesta ratkaisuihin

Organisaation sisäistä kulttuuria ja toimintamallejakin voi muotoilla. Aito yhteiskehittäminen on tapa ajatella. Tiimin erilaisuuksien esiintuominen ja hyödyntäminen ei ole aina helppoa. Aitojen oivallusten äärellä tiimin sisäinen luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu, mikä puolestaan sujuvoittaa tiimin sisäisiä prosesseja ja ulottuu myös asiakaskulttuuriin. Kuten pajua käsitellessä, parhaat tulokset toimintatapojen muotoiluun tuo maltillinen ja sitkeä taivuttelu.

Tiimivalmennuksissa voidaan lähteä kokeilemaan yhden aamupäivän valmennusta, tai työskennellä monivaiheisesti. Valmennus räätälöidään aina ajankohtaiseen tarpeeseen; rikastuttamalla sisältöä myös sosiaalipsykologisilla ryhmävuorovaikutusta vahvistavilla työkaluilla ja prosessinhallinnan työkaluilla.

Yhteistyömme alkaa siitä, kun kehittymistarve on tunnistettu. Kartoitamme yhdessä tilaajan kanssa tiimin ajankohtaiset tarpeet ja ideoimme toteutusmahdollisuudet. Haluamme tukea aitoa yhteiskehittämistä ja johdonmukaisen organisaatiokulttuurin rakentumista. Siispä pohjustamme tiimivalmennuksen osallistujille suunnatulla kevyellä ennakkokyselyllä.

Me Pajussa autamme onnistumaan. Tiimivalmennuksessa tavoitteena on juurikin yhteinen onnistumisen kokemus. Yhteinen onnistuminen on omiaan edistämään ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuuden tunne edistää erilaisuuden aitoa hyödyntämistä. Autamme tiimiä sanottamaan organisaation yhteisiä tavoitteita, vahvuuksiaan sekä tuottamaan konkreettisia ratkaisuja vuorovaikutuksen haasteisiin.

Ohessa esimerkkejä Pajun tiimivalmennuksista, joista kuhunkin sisältyy tiimiläisten tarpeita kartoittava ennakkokysely ja osallistava valmennus.

1) Sanoita (3 h): Aamupäivän  valmennus, jonka tavoitteena on saada ymmärrys tiimissä hyödynnettävistä henkilökohtaisista vahvuuksista ja tarpeista. Harjoituksissa hyödynnetään esimerkiksi yksilöllisiä temperamenttieroja kuvaavia väriprofiileja tai Pajun Kuka-kortteja, jonka tiimi saa valmennuksessa käyttöönsä. Valmennuksen hinta alkaen 650 eur (alv 0%).

2) Vahvista (5 h): Päivän valmennus, jossa fasilitoitu yhteiskehittäminen kytketään organisaatiolle ajankohtaiseen aiheeseen. Fasilitoitava aihe voi olla esimerkiksi markkinoinnin vuosikello, yhteisiä toimintatapoja tukevien arvojen sanottaminen, asiakasprosessin kuvaaminen tai raportointikäytännöt. Fasilitoitujen tehtävien ohessa on toimijarooleja ravistelevia ja kokemuksellisuutta vahvistavia harjoituksia. Tilaajan kanssa sovitaan etukäteen painotettava lähestymistapa. Valmennuksessa hyödynnetään Pajun Kuka-kortteja, jonka tiimi saa valmennuksen jälkeen käyttöönsä. Hinta alkaen 1000 eur (alv 0%).

3) Ratkaise (3 x 3 h): Kolmen aamupäivän valmennuskokonaisuus, joiden tavoitteena on sanottaa yhteisiä tavoitteita, tuottaa tiimiä vahvistava onnistumisen kokemus yhteisen haasteen äärellä ja tuottaa konkreettisia ratkaisuja sujuvan vuorovaikutuksen tukemiseksi niin organisaation sisällä kuin asiakasrajapinnassa. Valmennusprosessissa on mahdollista osallistaa asiakkaita esim. yhteen valmennuspäivään. Hinta alkaen 2000 eur (alv 0%).

Tuntuuko sinusta, että tiimin päätöksenteko toistaa samaa kaavaa? Onko uudenlaisten ratkaisujen löytäminen haastavaa? Ehkä tiimissäsi on hyödyntämätöntä osaamista ja näkemyksiä, jota haluat vahvistaa. Pajun valmennuksesta on hyötyä myös, jos haluat edistää tiimin avointa vuorovaikutusta, tai saada ulkopuolista sparrausta asiakaslähtöiseen organisaatiokulttuuriin.

Tiimivalmennuksen sisältö räätälöidään aina tilaajan tarpeeseen. Prosessiin sisällytetään tilaajaorganisaation tarpeen mukaan myös palvelumuotoilututkimusta (esim. asiakasprosessien benchmarkkaus, palvelusafari tai itsehavainnointipäiväkirjat) ja tavoitteellista fasilitointia ennalta valitun aiheen ympärillä (esim. tiimin sisäinen työnjako, asiakaslähtöiset prosessit, vuosikello).

”Pajun sparraus antoi meille konkreettisia, käytännöllisiä ja sovellettavia työkaluja oman arkitoiminnan tueksi. Rautaiset osaajat ja isosiskot samassa paketissa!”

Jenni Kääriäinen, osakas ja muotoilija

Ota yhteyttä tai varaa aika, niin jutellaan lisää.

Jenni on työskennellyt yli 15 vuotta digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa ja suorittanut myös LCA Life Coach -tutkinnon. Jenni haluaa valmentajana ja kouluttajana taustoittaa ja konkretisoida asioita. Keskustelut kuuluvat olennaisena osana valmennuksiin: vertaistuki ja osallistujien kokemukset sekä tiedot rikastavat valmennuksia. Viisaus ei koskaan asu vain yhden ihmisen päässä. Jenni on valmentanut paljon erilaisia ryhmiä: yrittäjiä, eri organisaatioiden työntekijöitä ja julkishallinnon edustajia.  

Jenni Rissanen
jenni.rissanen@pajuconsulting.fi
puh. 0400-910300
LinkedIn

Siljalla on kokemusta moniammatillisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtamisesta sote-kentällä, asiakkaiden ryhmätason konfliktien ennakoinnista ja sovittelusta, sekä osaamisen tunnistamisen mentoroinnista. Hän hyödyntää valmennuksissaan sosiaalipsykologista ymmärrystä ryhmienvälisestä dynamiikasta ja vaikuttavuuden vuorovaikutustasoista. Myönteinen ilmapiiri inspiroi innovatiivista ajattelua ja vahvistaa moniammatillisen työryhmän osaamisten kenttää. Valmennussisältöä konkretisoivat työkalut ja työpohjat etenemisen avuksi.

Silja Huttunen
silja.huttunen@pajuconsulting.fi
puh. 0440-362836
LinkedIn

Lue lisää yrityksestä ja palveluista.

Ps. Miten meni? Tutustu Pajun asiakkaiden kokemuksiin.

Lisää aiheesta blogissa

Kuka-kortit

Ketterä sovelluskehitys – case Kuka-kortit

Olemme pitkään hyödyntäneet Kuka- ja Millainen-kortteja työpajatyöskentelyssämme ja myyneet korttipakkoja verkkokauppamme kautta.  Koronaepidemian myötä myös konsultointi- ja valmennusbisneksessä siirryttiin “yön yli” etätyöpajojen pitämiseen. Päätimme pitää omat korttipakkamme myös muutoksessa mukana ja lähdimme tekemään digikorttitoteutusta Hurjan kanssa.  Emme halunneet lukita toteutusta liikaa vaan meille oli tärkeää selvittää potentiaalisten digikorttien käyttäjien ajatuksia sekä kuunnella Hurjan ehdotuksia avoimesti.  Tämän blogin lukemalla pääset kurkistamaan ketterän ohjelmistokehitysprojektin vaiheisiin tilaajan näkökulmasta.…

Lue lisää

Asiakkaidemme kokemuksia

Savonia AMK

Kokemuksia: Savonia Luova Veto!

Paju toteutti vuosina 2019-2020 Savonian Luova Veto! -hankkeen kanssa valmennuskokonaisuuksia palvelumuotoilun hyödyntämisestä ja arvopohjaisesta palvelumallinnuksesta.

Lue lisää

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.