Loading...

Referenssit

Home / Referenssit

Tervetuloa tutustumaan valittuihin asiakastoteutuksiimme.

MSK Group

Paju sparrasi henkilöstöjohtaja Tero Yliselää MSK Groupin laajan HRM-uudistusprojektin läpiviennissä. Sparrauksissa keskityttiin projektin kunkin vaiheen kannalta tärkeisiin toimenpiteisiin, joilla voitiin ennaltaehkäistä riskejä. Tilaaja-toimittaja-suhteissa tunnistettiin useita asioita, joilla vastuita ja kaupallisia vaikutuksia saatiin selkiytettyä oikea-aikaisesti. Lue lisää.

Carlson

Carlson tarvitsi apua uuden HR-tietojärjestelmän valinnassa. Pajun HRx-kartoitus tuotti nopeasti tarvittavat tiedot ja säästi huomattavasti Carlsonin henkilöstön aikaa. Kartoituksen pohjalta Carlson löysi vaatimuksiaan parhaiten vastaavat HR-järjestelmät ja sai erittäin konkreettisen yhteenvedon, jonka pohjalta ryhtyä tarkentamaan keskusteluita toimittajakandidaattien kanssa.

Pohjois-Savon Vertaistuen Keskus

Pohjois-Savon Vertaistuen Keskus on hanke, joka tukee järjestöjen roolia ja toimijaverkoston muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa. Paju osallistui VeKe-hankkeeseen valmentamalla kolmannen sektorin järjestöjä ja yhdistyksiä palvelumuotoilun työkaluin. Paju piti hankkeessa yhteensä 13 työpajaa 5 eri paikkakunnalla. Lue lisää.

Talentree

Talentree tarvitsi osaavaa ja luotettavaa täydennystä omaan tiimiinsä. Pajun ulkoistettu projektipäällikkö ja konsultti vei itsenäisesti maaliin asiakastoimeksiantoja, esimerkiksi järjestelmähankintaprojekteja ja verkkoviestinnän uudistusprojektin.

Feelback

Feelback Oy tarvitsi tukea uuden tarjoaman markkinointiin erityisesti sisältömarkkinoinnin keinoin. Projektissa toteutettiin sisältömarkkinoinnin sisältöstrategia ja vuosikello sekä valmennettiin työntekijälähettiläitä.

Rastor

Paju on toteuttanut useita räätälöityjä koulutuspäiviä osana Rastorin erikoisammattitutkintoja. Aiheina koulutuksissa on ollut mm. digitaalinen markkinointi ja palvelumuotoilu sekä tuotteistaminen.

Kotimaailma

Kotimaailma tarvitsi apua sisältömarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena oli saada ketjun ja franchising-yrittäjien markkinointiin yhdenmukainen ja säännöllinen viestinnän vuosikello sekä valmentaa franchising-yrittäjiä hyödyntämään sosiaalista mediaa markkinoinnissa.

Arc Technology

Arc Technogy tarvitsi täydennystä projektipäällikköresursseihin. Paju toimi ulkoistettuna projektipäällikkönä HRM-järjestelmän käyttöönottoprojektissa sekä palvelupäällikkönä ylläpidossa, ja vastasi viestinnästä sekä töiden koordinoinnista Suomen ja Intian kehitystiimin sekä loppuasiakkaan kanssa.

Pohjois-Savon Veke

Veken Pienmarkkinoille osallistuva porukka kulki palvelupolun läpi. Porukassa kerrottiin avoimesti ja rohkeasti mm. ahdistuksen ja toisaalta uuden näkökulman tuomasta innostuksesta. Silja sanoitti käytettäviä työkaluja, ja sitä, kuinka piilevä innovaatiopotentiaali voi löytyä sanoittamisen ensi askeleilla, viedä toimintaa uuteen suuntaan ja saada “vanhoille” urille vahvistusta ja pontta. Valmennukset oli myös hyvä paikka haastaa itseään löytämään vaikeita mielikuvia herättävistä asioista myös myönteisiä puolia ja mahdollisuuksia.

Hanna Tervo & Susanna Kähkönen

Setlementtiliitto

Kiitos Siljalle omasta ja osallistuneiden puolesta. Siljan vetämä työpaja auttoi jäsentämään ajatuksia. Oivallus siitä, että kokonaisuuden hahmottamista helpottaa palveluekosysteemin purkaminen poluiksi oli ensiarvoisen tärkeä. Asiakaslähtöisten palvelupolkujen hahmottamisesta on apua työn jäsentämisen ja kehittämisen lisäksi myös hankesuunnittelussa

Heikki Ojala, Aluepäällikkö, Lapsi- ja nuorisotyö Pohjoinen alue

Savonia ammattikorkeakoulu

Paju Consulting Oy:n Jenni Rissanen koulutti Savonia-ammattikorkeakoulun johtajia hyödyntämään paremmin LinkedIn:ä. Jennin napakka ja sparraava ote rohkaisi ja avasi kaikkien mielet. Helposti ja vaivattomasti voi jokainen laajentaa asiantuntijaverkostoaan, lisätä myyntiään tai oppia muiden kokemuksista.

Kaija Sääski, koulutusvastuujohtaja

Feelback

Pajun sisältömarkkinoinnin sparrauksesta sekä työntekijälähettiläiden LinkedIn-koulutuksesta saimme hyvän boostin sähköisen markkinoinnin toteutukseen.

Pekka Ruuskanen, toimitusjohtaja

MSK Group

Hyödynsin sparrauspalvelua uudistaessamme HRM-järjestelmää, sillä olimme solmussa vanhan toimittajan yhteistyöhaluttomuuden kanssa. Kannattiko? Ehkä yksi fiksuimpia päätöksiä siinä projektissa, sillä sain palvelua joustavalta asiantuntijalta, joka ymmärsi IT-maailman lainalaisuudet ja osasi samalla asettua asiakkaan asemaan. Ehdottoman iso peukku Merjalle!

Tero Yliselä, HR-Director

Arc Technology

Yhteistyö Pajun kanssa toimi hyvin. Jenni oli asiantunteva projektipäällikkö, joka hallitsi myös HR-prosessit. Työ hoitui sujuvasti niin suomeksi kuin englanniksi.

Leena Kangas, osastopäällikkö

Kotimaailma

Toimeksiannolla saavutettiin haluttu lopputulos: ketjun ja yrittäjien viestintä on tullut johdonmukaisemmaksi. Yhteistyö Pajun kanssa erittäin oli sujuvaa, suosittelen!

Vesa Kauppila, johtaja

Rastor Oy Kuopio

Olemme tehneet Jennin kanssa yhteistyötä erityyppisten koulutustoteutusten yhteydessä. Hänen työotteensa on innostunut, joustava ja omistautuva. Hän on myös sparraillut asiantuntijana koulutusten suunnittelussa ja kertoo näkemyksiään ja ideoitaan avoimesti. Yhteistyö on ollut vaivatonta ja kehittävää.

Sanna-Liisa Kiiskinen, asiakasratkaisupäällikkö
Miten onnistua HR-järjestelmän valinnassa? Case Carlson
Merja Roponen | 05, joulukuu

HR-tietojärjestelmää hankkiessa on tärkeää vertailla eri järjestelmiä huolellisesti ja varmistua järjestelmän sopivuudesta oman yrityksen tarpeisiin. Toisten organisaatioiden käyttökokemukset

LUE LISÄÄ
Palvelumuotoilu VeKe-hankkeen tukena
Palvelumuotoiluvalmennukset sote-hankkeen tukena
Jenni Rissanen | 05, huhtikuu

Meneillään oleva sote-uudistus tulee koskemaan myös kolmatta sektoria: yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka tarjoavat paljon erilaisia palveluita ja tukea

LUE LISÄÄ
Asiantuntijatyöhön tehokkuutta ja mielekkyyttä toimintamalleja kehittämällä
Merja Roponen | 12, maaliskuu

Asiantuntijatyössä scopen hallinta on kaiken A ja O. Hyvillä toimintamalleilla toiminta saadaan tehokkaaksi työn mielekkyyttä unohtamatta. Muutoshallinnalla on

LUE LISÄÄ