Loading...

Työkalu nykytilan kartoittamiseen ja innovaatioajattelun rohkaisemiseen

Home / Yleinen / Työkalu nykytilan kartoittamiseen ja innovaatioajattelun rohkaisemiseen

Palvelumuotoilu on kartan äärellä olemista: palvelupolku karttana, asiakaslupaus navigaattorina, asiakkaan hyvä kokemus se päämäärä, jota ei vaan voi sivuuttaa, jotta lopulta tiedetään mitä varten asioita tehdään. Suunnistamisessa tärkeää on tietää, missä kohtaa karttaa ollaan.  Tässä blogissa tarjoan nopean ja helpon työkalun nykytilan sanottamiseen ja visualisointiin.  Se ei ole taikatemppuja, se on jotain mitä jo tiedät. Innovaatiotkin kumpuavat olemassaolevasta tietotaidosta. Muuttuvassa toimintaympäristössä nykytilan kartoittaminen on osa muutoksen hallintaa. Tulevaisuus ei ole jotain täysin tuntematonta – se on jotain, mitä nyt jo teemme, sekä jotain, joka kumpuaa erityisosaamisestamme. Erityisosaamisen nimeäminen auttaa myös hahmottamaan omaa roolia kilpaillulla kentällä.

Nykytilan kartoittamisessa voi lähteä liikkeelle voimapuun avulla. Olen saanut inspiraation Voimapuuhun Anne Kalliomäen mainiosta tarinapuusta.  Voimapuuhun piirretään juuret, runko, oksat ja lehdet:

  • Juuret: Mitkä ovat organisaation voimavarat ja arvot, mihin kaikki perustuu?
  • Runko: ydintoiminnot ja ydintavoitteet, mitä teemme ja mihin pyrimme?
  • Oksat: se erityisosaaminen, mitä organisaatiossa on ja mikä siitä versoo
  • Lehdet: tulevaisuuden mahdollisuudet, jotka erityisosaaminen mahdollistaa.

Millaista kasvua ympärillämme tapahtuu? Mikä on omaa erityisosaamistamme, mikä on keskeisten yhteistyökumppaneidemme ja kilpailijoidemme erityisosaamista?

Useinhan on niin, että tiimi toimii, koska sen jäsenet ovat tiiviisti hioutuneet yhteen. On totuttu tekemään ratkaisuja ja asioita tietyllä tavalla. Mutta aika huikeaa on, jos tiimissä on niin vahva luottamus, että myös totuttua uskalletaan kyseenalaistaa, etsiä ratkaisuja uudenlaisilla tavoilla ja jopa vaihtaa totuttuja rooleja. Ja kun niin tapahtuu, kasvaa lehtiä – innovaatioita olemassaolevasta tietotaidosta kummuten. Valmentajana on kutkuttavaa päästä ikään kuin kärpäsenä kattoon organisaatioiden oivallusten äärelle.

Muistilista muutoksen hallintaan:

1) Herättele ajatuksia, terävöitä aistit.

2) Katso ympärillesi, kartoita. Kun hahmotat nykytilan, sinulla on aiempaa paremmat työkalut peilata tulevia mahdollisuuksia ja sanottaa oman toiminnan erityispiirteitä.

3) Kehitä yhdessä – mitä useampi eri näkökulma sitä parempi ymmärrys.

4) Testaa – muuten et voi tietää. Yritä, epäonnistu ja onnistu.

TOIMII AINA: Sanota, visualisoi. Tee mahdollisesta todellista. Toisinaan haaste on hahmottaa kokonaisuus. Konkretia helpottaa operointia. Ja vahvista myönteisesti.

Alla jaan Pohjois-Savon Veken ja Setmenttiliiton Pohjoisen alueen Lapsi- ja nuorisotyön kokemuksia työpajoista, jotka auttoivat nykytilan kartoittamisessa ja oman osaamisen sanottamisessa.

Valmennukset oli myös hyvä paikka haastaa itseään löytämään vaikeita mielikuvia herättävistä asioista myös myönteisiä puolia ja mahdollisuuksia.

“Veken Pienmarkkinoille osallistuva porukka kulki palvelupolun läpi. Porukassa kerrottiin avoimesti ja rohkeasti mm. ahdistuksen ja toisaalta uuden näkökulman tuomasta innostuksesta. Silja sanoitti käytettäviä työkaluja, ja sitä, kuinka piilevä innovaatiopotentiaali voi löytyä sanoittamisen ensi askeleilla, viedä toimintaa uuteen suuntaan ja saada “vanhoille” urille vahvistusta ja pontta. Silja vakuutti meidät välittömällä ja aidolla läsnäololla. Samalla hän ei päästänyt osallistujia helpolla ja piti kokonaisuudesta hienosti kiinni. Osallistujat selvästi luottivat Siljaan.”

Hanna Tervo & Susanna Kähkönen, Pohjois-Savon Veke

“Kiitos Siljalle omasta ja osallistuneiden puolesta. Siljan vetämä työpaja auttoi jäsentämään ajatuksia. Oivallus siitä, että kokonaisuuden hahmottamista helpottaa palveluekosysteemin purkaminen poluiksi oli ensiarvoisen tärkeä. Asiakaslähtöisten palvelupolkujen hahmottamisesta on apua työn jäsentämisen ja kehittämisen lisäksi myös hankesuunnittelussa.”

Heikki Ojala, Setlementtiliitto, Aluepäällikkö, Lapsi- ja nuorisotyö Pohjoinen alue

Seuraavassa blogitekstissä käsittelen yhteiskehittämisen hyötyjä ja työkaluja. Ja nyt nautin nykyhetkestä ja konkreettisesta edistysaskeleesta: olen sanottanut jotain itselle kovin itsestään selvää, mutta joka jollekin toiselle avaa ehkä uusia ajatuksia. Samalla olen ajatuksissani tavoittanut osa-alueita, joissa haluan jatkossa kehittyä. Hmm, se ei ole taikatemppuja, se on jotain jota jo tiedät…

 

Kevään inspiroimia oivalluksia toivottaen,

Silja Huttunen 

Palvelumuotoilija