Loading...

Miten onnistua HR-järjestelmän valinnassa? Case Carlson

Home / Referenssi / Miten onnistua HR-järjestelmän valinnassa? Case Carlson

HR-tietojärjestelmää hankkiessa on tärkeää vertailla eri järjestelmiä huolellisesti ja varmistua järjestelmän sopivuudesta oman yrityksen tarpeisiin. Toisten organisaatioiden käyttökokemukset ovat arvokkaita, mutta on muistettava, ettei jollekin toiselle sopiva vaihtoehto ole välttämättä paras juuri oman organisaation tarpeisiin. Paju Consulting auttoi Carlsonia löytämään heidän vaatimuksiinsa parhaiten vastaavat HR-tietojärjestelmät useiden eri vaihtoehtojen joukosta.

HRx-kartoituksessa käytiin ensin yhdessä Carlsonin kanssa läpi heidän vaatimuksensa rekrytoinnin, henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen prosesseihin liittyen. Valmiin kartoituspohjan täyttämisen jälkeen Paju analysoi, mitkä markkinoiden vaihtoehdoista täsmäsivät parhaiten Carlsonin tarpeisiin. Ratkaisuiden sisältöjen soveltuvuusanalyysin lisäksi kartoituksen tulokset sisälsivät mm. seuraavat näkökulmat:

  • Budjetäärinen projektin kesto ja hintataso
  • Järjestelmien muokattavuus ja käytettävyys (mm. mobiilikäytön laajuus)
  • Teknologiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi integroituvuus

Carlsonin myymälänjohtaja Mikko Sairanen summaa HRx-kartoituksen hyödyt:

Tällainen hankintakonsultaatio on todella järkevää ja siinä kannattaa käyttää ulkopuolisen ja puolueettoman toimijan apua, sillä meillä kaupan alalla ei tietenkään voi olla kaikkea tarvittavaa erikoiskokemusta järjestelmähankinnoista. Lisäksi pystymme käyttämään aikaamme tehokkaammin, kun meidän ei tarvitse käydä itse läpi kaikkia järjestelmävaihtoehtoja. Mikko Sairanen, myymälänjohtaja, Oy Carlson

Markkinoilla olevien HR-tietojärjestelmävaihtoehtojen kartoitusprosessi on asiakkaalle nopeaa ja vaivatonta. Carlsonin kanssa järjestettiin kokonaisuuden toteuttamiseksi kaksi napakkaa työpajaa.

  1. Ensimmäisessä työpajassa kävimme läpi mitä toiminnallisuuksia HR-järjestelmältä edellytetään ja samalla täytimme Pajun kartoituslomakkeen.
  2. Toisessa työpajassa Paju esitteli vertailun tulokset sekä tarkemman analyysin kolmen parhaiten vaatimuksiin soveltuvan HR-tietojärjestelmäratkaisun osalta. Kartoitus on nopea tapa selvittää, miltä alueilta löytyvät eri järjestelmien suurimmat vahvuudet ja puutteet. Tulosraportit jäivät Carlsonille jatkohyödyntämistä varten.

Carlsonin henkilöstöjohtaja Timo Vauhkonen oli tyytyväinen tuloksiin:

Pajun palvelussa eri järjestelmä- ja toimittajavaihtoehtojen vertailu oli mietitty hyvin ja tulokset olivat selkeitä, ja Pajun vahva alueen asiantuntemus näkyi työskentelyssä. Meidän tarvitsi ainoastaan antaa yhteinen kantamme vaatimuksistamme, ja ne vietiin Pajun valmiiseen kartoituspohjaan. Saimme tietää mitkä vaihtoehdot sopivat vaatimuksiimme parhaiten. Lisäksi saimme mm. tietää, miten kauan näiden vaihtoehtojen käyttöönotto vie aikaa ja kuinka paljon sekä projekti että jatkuvat palvelut tulevat arviolta maksamaan. Yhteistyö Pajun kanssa oli hyvää ja tulokset saavutettiin nopeasti. Timo Vauhkonen, henkilöstöjohtaja, Oy Carlson

Kiinnostuitko? Lue palvelusta lisää täältä.

Merja Roponen

040-7346015

merja.roponen@pajuconsulting.fi 

Merjalla on 15 vuoden kokemus IT-hankkeiden läpiviennistä sekä 10 vuoden kokemus liiketoimintajohtajan tehtävistä. Merjan missiona on tuoda tämä tietämys IT-projekteissa tilaajan käyttöön.

Paju auttaa hankintaprosessin alkuvaiheessa ratkaisuiden ja toimittajien kartoituksessa sekä vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyssä. Paju sparraa käyttöönottoprojektin suunnittelussa ja läpiviennissä antamalla tilaajien käyttöön konkreettisia toimintamalleja ja materiaaleja, jotka auttavat ennakoinnissa, budjetin ja aikataulun pitämisessä sekä käyttöönottoprosessin onnistumisessa.