Loading...

Miten IT-hankkeen projektipäällikkö voi hyötyä sparrauksesta?

Home / Referenssi / Miten IT-hankkeen projektipäällikkö voi hyötyä sparrauksesta?

Tero Yliselä toimii henkilöstöjohtajana MSK Group Oy:ssä ja aloittaessaan tehtävissään syksyllä 2017 hän samalla sai myös projektipäällikköroolin laajamittaisessa HRM-järjestelmän uudistushankkeessa. Tero hyppäsi liikkuvaan junaan mukaan, sillä projekti oli juuri alkamaisillaan. Hän kaipasi projektipäällikkötyönsä tueksi IT-hankkeiden läpiviennin tärppejä ja parhaita käytäntöjä. Me Paju Consultingilla tarjoamme projektisparrauspalvelua, joka on suunniteltu IT-hankkeen projektipäällikölle, joka haluaa käytännönläheisiä neuvoja ja tukimateriaaleja projektin tärkeiden vaiheiden läpiviemiseen. Tämä postaus selventää sparrauspalvelun läpivientitapaa, tavoitteita ja tuotoksia.

Keskustelimme Teron kanssa projektikokonaisuudesta sekä tavoitteista, ja tein teema- ja aikatauluehdotuksen sparrauksen etenemisestä.

Teemoiksi valikoituivat seuraavat:

  • Integraatioiden ja konversioiden varmistaminen
  • Laadunvarmistuksen best practiset
  • Loppukäyttäjäkoulutukset ja -viestintä
  • Tuotantokäyttöönoton suunnittelu
  • Tuotantokäyttöönoton tuki ja jatkokehitys

Kunkin teeman toteutus sovittiin tehtäväksi niin, että tuotan sparrausmateriaalin ja käymme sen pääkohdat yhdessä läpi. Ko. materiaalin avulla Tero pystyi käymään toimenpide-ehdotukset projektiryhmänsä kanssa läpi. Lisäksi tuotin suoraan projektiryhmän hyödynnettäväksi materiaaleja kuten konversiosuunnitelman mallipohjan että testitapausluettelon.

Sparrauksessa merkittävään rooliin nousivat neuvot, joilla vanhan ja uuden toimittajan kanssa saadaan vastuita selkiytettyä. Käytännössä ne olivat kaupallisia ja sopimuksellisia asioita, jotka saatiin järjesteltyä tilaajan kannalta edullisella ja samalla myös projektin tavoitteiden saavuttamisen kannalta optimaalisella tavalla.

Yhteistyömme lähti liikkeelle IT-hankkeen hankintapäätöksen jälkeen. Sparrauksen aikana tunnistimme monia asioita, jotka  hankinta- ja toimitussopimusprosessin aikana on tärkeää tarkentaa – ja nämä otetaan seuraavissa hankkeissa jo valmisteluvaiheessa mukaan. Vastuut ovat olennaisia niin työn etenemisen kuin kaupallistenkin asioiden näkökulmasta. Tärkeää on esimerkiksi jo hankinta- ja sopimusneuvotteluvaiheessa sopia, ottaako uuden järjestelmän toimittaja kokonaisvastuun datakonversioiden läpiviennistä yhteistyössä vanhan järjestelmän toimittajan kanssa.

Tyypillisesti käy niin, että osa kehitystarpeista siirretään jatkokehitysvaiheeseen. Tällöin pitää myös muistaa sopia kaupallinen vaikutus: ovatko nämä jatkokehitysasiat kuitenkin projektiin kuuluvia vai tuleeko niistä lisämaksullisia ominaisuuksia sen vuoksi, että toteutusta siirretään myöhemmäksi.

Hyödynsin sparrauspalvelua uudistaessamme HRM-järjestelmää, sillä olimme solmussa vanhan toimittajan yhteistyöhaluttomuuden kanssa. Kannattiko? Ehkä yksi fiksuimpia päätöksiä siinä projektissa, sillä sain palvelua joustavalta asiantuntijalta, joka ymmärsi IT-maailman lainalaisuudet ja osasi samalla asettua asiakkaan asemaan. Ehdottoman iso peukku Merjalle! – Tero Yliselä, HR-Director, MSK Group Oy

On ollut tosi mielenkiintoista elää mukana MSK Group Oy:n laajan HRM-käyttöönottoprojektin etenemisessä ja yhteistyö Teron kanssa on ollut mahtavaa. Tero hyödyntää tiedon jakamisen periaatteita työssään esimerkillisellä tavalla: avoimen ja rakentavan toimintatapansa ansiosta hän on pitänyt projektin rattaat liikkeellä ja hyvän fiiliksen yllä projektiorganisaatiossa. Avoimuuden avulla hän on auttanut minua tunnistamaan neuvojen paikkoja, koska HRM-hanke ei ole vain kasa tehtäviä aikataulutettuina, se on monitahoinen kokonaisuus jossa toimitaan laajan toimittaja- ja toimijaverkon kanssa ja ratkaisu vaikuttaa koko henkilöstöön ja esimiestyön arkeen oleellisesti.

Katso alla olevalta videolta Teron kommentit yhteistyöstä Pajun kanssa.

Haluatko varmistaa hyvän startin ja ohjauksen IT-hankkeellenne?

Tutustu Pajun sparrauspalveluun ja ohjausryhmävalmennuksiin.

Voit myös soitella minulle ja niin pääsemme juttelemaan tilanteestanne ja tarpeistanne.

Toivottavasti pääsemme pian juttelemaan lisää,

Merja

040 734 6015

merja.roponen@pajuconsulting.fi

 

Merjalla on 15 vuoden kokemus IT-hankkeiden läpiviennistä sekä 10 vuoden kokemus liiketoimintajohtajan tehtävistä.

Merjan missiona on tuoda tämä tietämys IT-projekteissa tilaajan käyttöön ja tarjota projektien ohjaukseen konkreettisia toimintamalleja ja materiaaleja, jotka auttavat ennakoinnissa, budjetin ja aikataulun pitämisessä sekä käyttöönottoprosessin onnistumisessa.