Pohjois-Savon Vertaistuen keskus

Kokemuksia: Pohjois-Savon Veke

Pohjois-Savon Vertaistuen Keskus on hanke, joka tukee järjestöjen roolia ja toimijaverkoston muodostumista. Veken kohderyhmää ovat Pohjois-Savon alueella toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Paju fasilitoi Pohjois-Savon vammais- ja vanhusneuvostojen työskentelyä vaikuttamisen eri tasoista ja keinoista. Työpajojen tarkoituksena oli lisätä neuvostojen välistä yhteistyötä ja lisätä neuvostojen valmiuksia heidän omassa vaikuttamistyössään. Vaikuttavuustyöpajat toteutettiin kolmella paikkakunnalla: Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Työpajoissa fasilitoijana ja valmentajana toimi Pajulta Silja Huttunen.

”Siljan halu ymmärtää ja pohtia paikkaansa fasilitaattorina suhteessa kohderyhmään oli hieno kokemus. Koulutuksen kohderyhmä levittäytyi koko Pohjois-Savoon, jossa kukin neuvosto toimii oman kuntansa kanssa tietyin toimintamallein.

Usein neuvostojen roolina on tuoda esiin jo tehtyjä virheitä, tulevia haasteita ja pyytää kiinnittämään huomioita siihen näkökulmaan, joka helposti suunnittelussa, kehittämisessä ja päätöksenteossa unohdetaan. Tällaisessa roolissa toimiviin neuvostojen jäseniin Silja istutti koulutuksessa positiivisen onnistumisen otteen.

Osallistujat miettivät tunnetta, omaa osaamista ja porisivat – erilaisten koulutuksessa toteutettujen harjoitusten kautta rakentui kokonaisuus, joka kantaa varmasti hedelmää tulevaan vaikuttamistyöhön. Yhteinen vaikuttamisviesti on lähdössä työpohjan muodossa kuntiin ja saimme jo osallistujilta toiveet kevääseen 2020 – lisää!”

Hanna Tervo, Pohjois-Savon Veke

Työpajoihin osallistui neuvostoja 12 eri kunnasta – kaiken kaikkiaan osallistujia oli 37 henkilöä. Valmennuksia varten työstettiin työpohja, jonka avulla osallistujat pystyvät konkretisoimaan vaikuttavuuden eri tasoja.

Osallistujat olivat tyytyväisiä työpajoihin: 

”Koulutus antoi intoa”
”Yhdessä saamme enemmän aikaan”
”Tilaisuus oli innostunut ja antoisa”

Paju on tehnyt Pohjois-Savon VeKe-hankkeen kanssa pitkään yhteistyötä. Lue kokemuksia kevään 2019 valmennuksista ja kevään 2018 valmennuksista.

Tutustu Pajun palvelumuotoiluvalmennuksiin.