Setlementti

Kokemuksia: Setlementtiliitto

Setlementtiliiton Pohjoisen alueen lapsi- ja nuorisotyö halusi hyödyntää palvelumuotoiluvalmennusta osana varainhankintaa ja työn brändäystä käsitteleviä tiimin kehittämispäiviä. Palvelumuotoiluvalmennuksen tavoitteena oli antaa tiimille työkaluja, joilla lisätä asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä, sanoittaa omaa näkökulmaa ja ymmärtää palvelupolkuajattelua tuotteistamisessa.

Paju fasilitoi työpajavalmennuksen, joissa sanotettiin henkilöstön rooleja, kartoitettiin erilaisia asiakaspersoonia sekä sanotettiin asiakasprosessia tarinamenetelmää ja palvelupolkuajattelua hyödyntäen.

Työpajan osallistujat totesivat työpajan herätelleen ajatuksia olla herkempi näkemään ja kuulemaan asiakkaiden tarpeita.

Lue lisää Pajun palvelumuotoiluvalmennuksista.

”Kiitos Siljalle omasta ja osallistuneiden puolesta. Siljan vetämä työpaja auttoi jäsentämään ajatuksia. Oivallus siitä, että kokonaisuuden hahmottamista helpottaa palveluekosysteemin purkaminen poluiksi oli ensiarvoisen tärkeä. Asiakaslähtöisten palvelupolkujen hahmottamisesta on apua työn jäsentämisen ja kehittämisen lisäksi myös hankesuunnittelussa.”

Heikki Ojala, aluepäällikkö Lapsi- ja nuorisotyö Pohjoinen alue