Kokemuksia: Savonia Bioerko

Savonian, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen Yliopiston Biotalouden erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke Bioerko hyödynsi Pajun fasilitointia vahvistamaan hankkeen monialaista, tavoitteellista kokeilukulttuuria. Projektiin sisältyi tiedonkeruuvaihe sekä kaksi yhteiskehittämistyöpajaa.

Osallistujat kokivat yhteiskehittämisen silmiä avartavaksi ja hyödylliseksi. Työpajoista jäi osallistujien käyttöön joukko työkaluja, joita he voivat käyttää sekä opetuksen että yrityksissä tapahtuvan kehittämisen tukena. Lisäksi hankkeen toimijat saivat vahvistettua yhteistyötä sekä luotua yhteisiä toimintatapoja, jotka vievät kohti yhdessä kirkastettuja tavoitteita.

Projektin tuloksena Paju keräsi konkreettisia kehitysehdotuksia Bioerkon hankkeen, koulutusohjelman ja sen markkinoinnin kehittämiseen. Työpajoissa muodostetun materiaalin lisäksi hanke sai käyttöönsä yhdessä testatun yhteiskehittämisen mallin ja kuusi räätälöityä työpohjaa, joita he voivat hyödyntää jatkossa.

Tutustu Pajun palvelumuotoiluvalmennuksiin täällä.

“Opiskelijat tykkäsivät, että heidät huomioidaan kehitystyössä ja heidän mielipiteet otetaan huomioon.”

Tanja Pentinsaari, opettaja, Savonia AMK

“Palvelumuotoilu toimi IS-Bioerkon brändinrakentamisen työkaluna selkeyttäen, mitä arvoja kyseinen erikoistumiskoulutus tuo asiakasyrityksille ja opiskelijoille.”

Ulla Santti, opettaja, Savonia AMK