Ponsse

Kokemuksia: Ponsse

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, joka toimii noin 40 eri maan puunkorjuumarkkinoilla ja 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee viennistä.

Ponsse halusi uudistaa intranetinsa tukemaan tehokasta viestintää, joka tavoittaa tasapuolisesti kaikki konsernin työntekijät tytäryhtiöitä myöten. Uusi tekninen alusta mahdollistaa samalla toimintojen ja tytäryhtiöiden oman aktiivisemman viestinnän. Tämä vahvistaa Ponsse-konsernin viestinnän tavoitetta tukea organisaatioiden avointa ja aloitteellista kommunikaatiota.

Paju on tukenut Ponssea uuden intranetin teknisen alustan kilpailuttamisessa ja tarvemäärittelyssä sekä sisäisten vaatimusten ja sisältöjen keräämisessä. Paju on myös auttanut projektin läpiviennissä ja käyttäjäkoulutuksissa.

”Paju on ollut tärkeä tuki intraprojektimme eri vaiheissa. Pajulla on erinomainen kyky asettua asiakkaan rooliin ja ymmärtää asiakkaan tarpeita. Heidän tapansa toimia on ollut suoraviivaista, selkeää ja läpinäkyvää. Asiat ovat edenneet rakentavasti ja tehokkaasti, mikä on rakentanut vahvan luottamuksen siihen, että he toimivat asiakkaan etujen mukaisesti. Pajun organisaatio on pieni, mutta se on näkynyt meille ennen kaikkea toiminnan tehokkuutena työpanoksen kohdistuessa juuri oikeisiin asioihin.”

Katja Paananen, viestintäpäällikkö, Ponsse Oyj