Ponsse

Kokemuksia: Ponsse

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaavat metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponsse toimii noin 40 eri maan puunkorjuumarkkinoilla ja lähes 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee viennistä.

Ponssella on käynnissä globaali liiketoiminnan kehittämisohjelma Themis, jonka tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää organisaation toimintamalleja sekä uudistaa tekemistä tukevia tietojärjestelmiä.

Paju tuki Ponssea vaatimusmäärittelyjen tuottamisessa tuotannonsuunnittelun ja –ohjauksen sekä resurssisuunnittelun työkokonaisuuksissa. Tuotoksena syntyi tarvittava vaatimusmäärittelyaineisto tieto- ja tarjouspyyntöjä varten. Lisäksi Paju tuki Ponssea projektihallinnan tasolla.

Ponssen ja Pajun yhteistyö Themis –ohjelman tiimoilta jatkuu.

”Olemme kokeneet, että laajassa ja kaikille Ponsselaisille erittäin tärkeässä kehitysohjelmassa onnistuaksemme tarvitsemme ammattitaitoista ja heittäytyvää kumppania avustamaan Themiksen aliprojekteissa. Merjan kanssa on ollut miellyttävää työskennellä ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä sekä tuotoksiin että hänen asenteeseensa. Merja sopii joukkoomme erinomaisesti!”

Teija Pesonen, IT Project Manager, Ponsse Oyj