Kokemuksia: Kuohulab

Kuohulab-hanke on kolmevuotinen yhteistyöhanke Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Kuopion kaupungin välillä. Tavoitteena on organisaatioiden yhteistyön kehittämisen lisäksi osallisuuden ja köyhyyden vähentäminen kuopiolaisten työikäisten ihmisten parissa. Hankkeessa toteutetaan kokeilukulttuurin periaatteita ja sen toiminnat jakautuvat kolmelle innovaatio alustalle: Esteetön kommunikointi ja osallisuus, maaseutumaiset alueet ja yhteisöllinen Jynkkä-Levänen.

Kuohulab tilasi Pajulta räätälöidyn palvelumuotoilun valmennuskokonaisuuden, jossa tuettiin hankkeen asiakasymmärryksen ja kokeilujen mallintamista myöhemmin hyödynnettävään muotoon.

”Valmennuskokonaisuus tuki erittäin merkittävästi vajaalla henkilöresurssilla toiminutta ja useita henkilövaihdoksia kokenutta hanketta. Se auttoi rajaamaan laajaa kokonaisuutta ja suuntaamaan toimintoja mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi. Hanketulosten mallintamisessa Pajun osaava ote oli myös keskeisessä roolissa. Pajulaisten kanssa työskentely oli hyvin yksilölliseksi räätälöityä ja kuuntelevaa, ja toimi jo itsessään inspiroivana esimerkkinä palvelumuotoilusta. ”

Anniina Aunola, projektipäällikkö, Humak