Kokemuksia: Kirjastopalvelut

Kuopion kaupunginkirjaston alueellinen kehittämishanke tilasi Etelä- ja Pohjois-Savon kirjastojen henkilöstölle palvelumuotoilun valmennuspäivän.

”Silja Huttusen etävalmennus asiakaslähtöisen kehittämisen työkaluista sisälsi sopivasti teoriaa ja käytännönläheisiä esimerkkejä. Vuorovaikutus osallistujien kesken onnistui hyvin myös etäyhteyksien kautta. Koulutuspäivän jälkeen järjestetty sparraus tiivisti koulutuksen keskeisen annin ja antoi eväitä omien ideoiden jatkotyöstämiseen. Koulutuksen myötä pystyy paremmin hahmottamaan palveluja asiakkaan näkökulmasta ja hyödyntämään opittuja työkaluja, kuten palvelupolkua ja asiakasprofiileja.”

Johanna Vuorinne, Kuopion kaupunginkirjasto