Kokemuksia: Savonia Bioerko

Bioerko-hanke hyödynsi Pajun fasilitointia vahvistamaan hankkeen monialaista, tavoitteellista kokeilukulttuuria. Projektiin sisältyi tiedonkeruun lisäksi kaksi yhteiskehittämistyöpajaa.

Neuroliitto

Kokemuksia: Neuroliitto

Paju toteutti palvelumuotoiluvalmennuksen Neuroliiton valtakunnallisen Narikka-hankkeen tarpeisiin.

Setlementti

Kokemuksia: Setlementtiliitto

Setlementtiliiton Pohjoisen alueen Nuorisotyön tiimi tilasi palvelumuotoiluvalmennuksen hajautetun tiimin yhteiskehittämisen tueksi.

Pohjois-Savon Vertaistuen keskus

Kokemuksia: Pohjois-Savon Vertaistuen Keskus

Pohjois-Savon Vertaistuen Keskus tilasi jäsenjärjestöille palvelumuotoiluvalmennuksen ja räätälöidyn palvelumuotoilutyökalun sisäisten muutosprosessien edistämiseen.

Savonia AMK

Kokemuksia: Savonia Health Lab

Savonian Health Lab -hankehenkilöstö hyödynsi palvelumuotoiluvalmennuksia tuotteistaakseen tarkoituksenmukaista palvelua uudelle asiakasryhmälle.