Loading...

Facebook-mainosten arvonlisävero

Home / Ajankohtaista / Facebook-mainosten arvonlisävero

Facebook-mainonta on edullinen ja tehokas tapa mainostaa palveluita ja tuotteita kuluttajille. Mainoksia voidaan kohdentaa eri tavoin ja ohjata asiakkaita verkkokauppaan ostoksille tai kotisivulle. Facebook-mainostilin maksuvälineeksi voi määritellä maksukortin tai pankkitilin. Yrityksen käyttöön ostettujen Facebook-mainosten laskuihin ei sisälly arvonlisäveroa, vaan arvonlisävero ilmoitetaan ja käsitellään käännetyn arvonlisämenettelyn kautta.

Facebook: Jos yrityksesi osoite on Euroopan unionissa, mutta ei Irlannissa, ja ostat Facebook-mainoksia yrityskäyttöön, emme lisää arvonlisäveroa Facebook-mainosten ostohintaan. Sinun on kuitenkin vastattava itse arvonlisäveromaksuista sen maan verokannan mukaisesti, jossa yrityksesi sijaitsee. (lähde)

Alv-ilmoituksessa ilmoitetaan tehty osto käännetyn EU-palvelun ilmoituksella.

Verottaja: Kun yritys vastaanottaa liiketoimintaansa varten sähköisiä palveluita toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelta palveluntarjoajalta, sen on yleensä maksettava palveluista arvonlisäveroa oman maansa alv-kannan mukaisesti. Yritys voi yleensä vähentää alv:n, jos hankinta tulee yrityksen elinkeinotoiminnan käyttöön. (lähde)

Kirjanpitoon liitetään tosite mainosostosta ja mainita käännetystä verovelvollisuudesta.

Verottaja: Elinkeinonharjoittajan on liitettävä kirjanpitoonsa aina tosite tekemistään palveluostoista toisista EU-valtioista olevilta elinkeinonharjoittajilta. Tositteesta tulee ilmetä myydyn palvelun laji, myyjän ja ostajan VAT-tunnisteet sekä merkintä käännetystä verovelvollisuudesta. (lähde)

Lisätietoja verottajan sivuilta.

Huolehdi siis kirjanpitäjäsi kanssa, että mainosostot tulevat kirjattua alv-ilmoitukseen asianmukaisesti

Paju Consulting ei tarjoa kirjanpitoon tai verotukseen liittyvää neuvontaa. Tämä aihe tuli esiin keskustelussa yhteistyökumppaneiden kanssa, ja koska monilla tuntui olevan asiaan liittyen epäselvyyksiä, halusin kerrata pelisäännöt blogissa.

Facebook-mainonnan tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyen neuvon mielelläni – ota yhteyttä.