Loading...

ELYn kehittämispalvelut yrityksen kasvun tukena

Home / Palvelu / ELYn kehittämispalvelut yrityksen kasvun tukena

ELY-keskus tarjoaa PK-yrityksille tukea toiminnan kehittämiseen, kun yritys haluaa muuttaa toimintaansa ja kasvaa. Palveluiden tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus. Paju Consulting on yksi palveluntuottajista, jotka konkreettisesti auttavat yrityksiä näissä tavoitteissa konsultointipäivien kautta. Paju auttaa luomaan pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaprosesseja kehittämällä sekä hyödyntämällä digitalisaatiota.

Konsultointipäivien hinta on erittäin edullinen 300 eur/päivä.

Konsultointipäiviä myönnetään 3 vuoden aikana maksimissaan 15 päivää. Kehittämisessä edetään vaiheittain: yhdellä ELYn päätöksellä hyväksytään 2-7 päivää kerrallaan.

Konsultoinnin aikana voidaan työstää mm. seuraavia aiheita:

  • Markkinoinnin strateginen suunnittelu: ketkä ovat tärkeimmät asiakkaamme? Mikä on keskeisin viestimme heille? Kuinka tavoitamme asiakkaamme? Missä kanavissa ja millä keinoin viestimme asiakkaillemme? Ovatko digitaaliset palvelupolut kunnossa?
  • Asiakkuudenhallinnan prosessit: kuinka vastuutamme ja järjestämme myynnin ja markkinoinnin tehtävät? Kuinka tehostamme niitä esimerkiksi CRM-järjestelmän käytön avulla? Miten varmistamme, että markkinoinnin tavoitteet toteutuvat?
  • Markkinointitoimenpiteiden kustannustehokas toteutus: miten markkinointibudjetti kannattaa jalkauttaa? Millaisia tavoitteita markkinoinnille asetetaan? Miten tuloksia mitataan?

Kehittämispäiviä saa yrityksen käyttöön näin:

  • Konsultointipäivien toteutusta haetaan ELY-keskuksen sähköisessä järjestelmässä.
  • ELY-keskuksen arvioinnin jälkeen Paju tekee yhdessä asiakkaan kanssa tarkennetun toteutussuunnitelman.
  • ELY-keskus tekee päätöksen.
  • Kehittämisprojekti alkaa.
  • Lopuksi tulokset raportoidaan sähköisessä järjestelmässä ja Paju laskuttaa asiakkaalta 300 euron (alv 0%) osuuden.

Paju auttaa viemään prosessin läpi alusta loppuun – ota yhteyttä, ja keskustellaan kuinka voimme auttaa yrityksen kasvuun panostamalla myyntiin ja markkinointiin!

 

Jenni

0400 910 300

jenni.rissanen@pajuconsulting.fi

Minulla on yli 15 vuoden kokemus IT-alalta. Paju Consultingissa hyödynnän syvää IT- ja digitalisaatiokokemustaan yritysten apuna: toimin riippumattomana konsulttina, joka auttaa mm. houkuttelevien palveluiden rakentamisessa ja vaikuttavan digimarkkinoinnin hyödyntämisessä. Toimin myös business coachina ja autan kehittämään yritysten sisäisiä prosesseja sekä toimintatapoja niin, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen tavoitteita. Työotteeni on käytännönläheinen ja keskusteleva: haluan olla tekemässä realistisia ja konkreettisia toimenpiteitä sekä suunnitelmia, jotka ovat toteutettavissa myös ilman konsultin apua.