Teimme Pajun kanssa omista vaatimuksistamme analyysin ja se oli keskustelua herättävä. Jo analyysin teko auttoi meitä yhtenäistämään vaatimustasoa ja lisäksi raportti ja sen läpikäynti antoivat vaatimuksiimme sopivaa sanoitusta sekä ideoita järjestelmätoimittajien kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Lue lisää
Riitta Anttila, Ammattiopisto Luovi

Olemme kokeneet, että laajassa ja kaikille Ponsselaisille erittäin tärkeässä kehitysohjelmassa onnistuaksemme tarvitsemme ammattitaitoista ja heittäytyvää kumppania avustamaan Themiksen aliprojekteissa. Merjan kanssa on ollut miellyttävää työskennellä ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä sekä tuotoksiin että hänen asenteeseensa.

Lue lisää
Teija Pesonen, Ponsse

Toimin itse asiakkaiden neuvontatyössä ja korostan strategisen suunnittelun tärkeyttä ja asioiden ylös kirjaamista tehokkaamman toiminnan tueksi. Yksin toimiessa nämä kuitenkin jäävät muiden tekemisten jalkoihin ja siksi ulkopuolisen avun hyödyntäminen on meille kaikille tärkeää. Minulle konsultointi antoi konkreettisia työkaluja ja jämäkkyyttä markkinointiin. Suosittelen!

Lue lisää
Petra Ryymin, Business Savo

Pajun palvelussa eri järjestelmä- ja toimittajavaihtoehtojen vertailu oli mietitty hyvin ja tulokset olivat selkeitä, ja Pajun vahva alueen asiantuntemus näkyi työskentelyssä. Yhteistyö Pajun kanssa oli hyvää ja tulokset saavutettiin nopeasti.

Lue lisää
Timo Vauhkonen, Carlson

Pajun asiantuntemuksesta oli meille paljon hyötyä: saimme hyödyllistä tietoa opiskelijoiden tarpeista ja konkreettisia parannusehdotuksia oman toiminnan kehittämiseen. Yhteistyö toimi hienosti ja joustavasti!

Lue lisää
Hanni-Mari Larronmaa, PAOK

Yhteistyö sujui Pajun kanssa asiantuntevasti ja sujuvasti. Työpajat antoivat meille arvokasta tietoa etenkin kansainvälisen muuttajan näkökulman huomioimiseksi.

Lue lisää
Tiina Pursiainen, Kuopion kaupunki

Pajun palvelumuotoilukoulutus lisäsi aidosti käsitystä siitä, miten asiakasymmärrys tulee huomioida mm. palveluiden kehittämisessä.

Lue lisää
Petteri Jääskeläinen, Savonia

Pajun osaaminen ja asiaan omistautuminen vakuuttivat meidät heti alusta alkaen. Tämän johdosta yhteistyö on jatkunut saumattomana heti ensimmäisen projektin jälkeen. Jennistä ja Merjasta on molemmista muodostunut käytännössä osa tiimiä ja ystäviä.

Lue lisää
Jani Valkonen, Ainia